Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Opis pól elementów dla Analityki BI

Zestaw danych to informacje o leadach, dealach, polach niestandardowych, firmach i innych elementach Bitrix24. Dane można wykorzystać w Kreatorze BI, Power BI, DataLens i Looker Studio. Pomogą Ci stworzyć nowe raporty i uzupełnić istniejące.

W tym artykule znajdziesz wszystkie dostępne zestawy danych oraz opisy ich pól.


Deale

Deale: crm_deal

Pole Opis Typ pola
ID Unikalny klucz Liczba
DATE_CREATE Data utworzenia deala Data
DATE_MODIFY Data edycji deala Data
CREATED_BY_ID Identyfikator twórcy Liczba
CREATED_BY Twórca, identyfikator i nazwa pracownika, który utworzył deal Wiersz
MODIFY_BY_ID ID użytkownika, który edytował deal Liczba
MODIFIED_BY Edytor, ID i nazwa użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany Wiersz
ASSIGNED_BY_ID Identyfikator osoby odpowiedzialnej Liczba
ASSIGNED_BY Odpowiedzialny, wiersz, ID i imię osoby odpowiedzialnej za deal Wiersz
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Dział osoby odpowiedzialnej, miejsce osoby odpowiedzialnej w hierarchii struktury firmy Wiersz
OPENED Udostępniony, Y - tak, N - nie, dostępne dla wszystkich pracowników, czy nie (dotyczy uprawnień dostępu) Wiersz
LEAD_ID Identyfikator leadu. Pojawia się tylko przy konwersji leadu na deal Liczba
COMPANY_ID Identyfikator firmy. Jest to firma powiązana z elementem, a nie wynik konwersji Liczba
COMPANY Firma, identyfikator i nazwa firmy Wiersz
CONTACT_ID Identyfikator kontaktu. Jest to kontakt powiązany z elementem, a nie wynik konwersji Liczba
CONTACT Kontakt, identyfikator i nazwa kontaktu Wiersz
TITLE Nazwa deala Wiersz
CRM_PRODUCT Produkt z CRM (może być kilka), ID i nazwy produktów Wiersz
CATEGORY Lejek deala, identyfikator i nazwa Wiersz
STAGE_ID Identyfikator etapu Wiersz
STAGE Etap, wiersz, identyfikator i nazwa etapu Wiersz
STAGE_SEMANTIC_ID Identyfikator typu statusu (STAGE_SEMANTIC_ID), wiersz: "F": "(failed) - przetworzony bez powodzenia", "S": "(success) - przetworzony pomyślnie", "P": "(processing) - deal w trakcie przetwarzania" Wiersz
STAGE_SEMANTIC Typ statusu, semantyczny opis statusu, np. "Wygrany", "Stracony", "W toku" Wiersz
IS_NEW Nowy deal, Y - tak, N - nie, deal znajduje się na "pierwszym" etapie lejka Wiersz
IS_RECURRING Cykliczny deal, Y - tak, N - nie Wiersz
IS_RETURN_CUSTOMER Klient powracający, Y - tak, N - nie Wiersz
CLOSED Zamknięty, Y - tak, N - nie, jeśli deal zostanie przeniesiony do jednego z końcowych etapów Wiersz
TYPE_ID Typ deala np. "SALE" Wiersz
OPPORTUNITY Oczekiwana kwota Liczba
IS_MANUAL_OPPORTUNITY Oczekiwana kwota wprowadzona ręcznie, Y - tak, N - nie Wiersz
TAX_VALUE Podatek Liczba
CURRENCY_ID Waluta PLN Wiersz
OPPORTUNITY_ACCOUNT Kwota w walucie raportowania Liczba
TAX_VALUE_ACCOUNT Podatek w walucie raportowania Liczba
ACCOUNT_CURRENCY_ID Waluta raportu (PLN) Wiersz
PROBABILITY Prawdopodobieństwo (Scoring) przejścia do statusu pomyślnego Liczba
COMMENTS Komentarze Wiersz
BEGINDATE Domyślne pole zawiera datę utworzenia deala i można je edytować w interfejsie Data
CLOSEDATE Planowany termin deala. Domyślnie pole dodaje 7 dni do daty utworzenia deala. Jeśli deal zostanie przeniesiony do ostatniego etapu, wartość zostanie automatycznie zastąpiona aktualną datą. Data
LOCATION_ID Lokalizacja klienta Liczba
SOURCE_ID Identyfikator źródła Wiersz
SOURCE Źródło, ID i nazwa źródła ("[STORE] Sklep internetowy") Wiersz
SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
ORIGINATOR_ID System zewnętrzny ("email-tracker", "other") Wiersz
ORIGIN_ID Identyfikator zewnętrzny Wiersz
ADDITIONAL_INFO Dodatkowe informacje Wiersz
UTM_SOURCE Źródło reklamy Wiersz
UTM_MEDIUM Nośnik reklamowy Wiersz
UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa Wiersz
UTM_CONTENT Treść reklamowa Wiersz
UTM_TERM Słowo kluczowe Wiersz
BANK_DETAIL_ID Identyfikator danych bankowych Wiersz
CRM_PRODUCT_ID Identyfikator produktów z CRM Liczba
CRM_PRODUCT_COUNT Liczba produktów z CRM Wiersz

Pola niestandardowe deali: crm_deal_uf

Wszystkie pola niestandardowe utworzone w Bitrix24 są automatycznie przesyłane do zestawu danych. Ich liczba zależy od liczby pól utworzonych w Bitrix24. Nazwa pola nadawana jest podczas tworzenia w formacie UF_CRM_123456789.

Pole Opis Typ pola
DEAL_ID Identyfikator deala Liczba
DATE_CREATE Data utworzenia Data
CLOSEDATE Planowana data zakończenia deala Data
UF_CRM_123456789 Nazwa pola niestandardowego Wiersz
UF_CRM_* Inne niestandardowe pola z Bitrix24 Wiersz

Historia deali: crm_deal_stage_history

Pole Opis Typ pola
ID Unikalny klucz, unikalny identyfikator deala Liczba
TYPE_ID Typ zapisu, może przyjmować następujące wartości: 1 - utworzenie elementu, 2 - przeniesienie do etapu pośredniego, 3 - przeniesienie do etapu końcowego Liczba
DEAL_ID ID deala: identyfikator elementu, w którym nastąpiła zmiana etapu, w tym przypadku jest to identyfikator deala Liczba
DATE_CREATE Data utworzenia, data i godzina przejścia na etap Data
START_DATE

Data rozpoczęcia

 • Wartości pól crm_deal_stage_history.START_DATE i crm_deal.BEGINDATE są równe.
 • Data
  END_DATE

  Data końcowa

 • Wartości pól crm_deal_stage_history.END_DATE i crm_deal.CLOSEDATE są równe.
 • Data
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator osoby odpowiedzialnej za deal Lliczba
  ASSIGNED_BY ID i nazwa osoby odpowiedzialnej za deal Wiersz
  ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Dział odpowiedzialnego, ("[1] Dolce Vita / [7] Dział IT"), miejsce osoby odpowiedzialnej w hierarchii struktury firmy Wiersz
  STAGE_SEMANTIC_ID Identyfikator typu etapu: "F": "(failed) - niepowodzenie", "S": "(success) - przetworzony pomyślnie", "P": "(processing) - deal w trakcie przetwarzania" Wiersz
  STAGE_SEMANTIC Typ etapu, "Stracony", "Wygrany", "W toku" Wiersz
  STAGE_ID Identyfikator etapu Wiersz
  STAGE Etap, ID i nazwa etapu formularza "[NEW] Nowy" Wiersz

  Produkty w dealach: crm_deal_product_row

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny identyfikator Liczba
  DEAL_ID Identyfikator deala. Produkt można powiązać z leadem lub dealem oraz zmienić jego cenę i inne wartości. Za pomocą tego pola wygodnie jest łączyć tabele deali i produktów. Liczba
  DEAL_DATE_CREATE Data utworzenia deala Data
  DEAL_CLOSEDATE Data zamknięcia deala Data
  PRODUCT Produkt, ID i nazwa produktu/usługi Wiersz
  PRODUCT_ID Identyfikator produktu, identyfikator produktu/usługi w katalogu CRM Liczba
  PRODUCT_NAME Nazwa produktu, nazwa produktu/usługi w katalogu CRM Wiersz
  PRICE Cena Liczba
  PRICE_EXCLUSIVE Cena z rabatem bez podatku Liczba
  PRICE_NETTO Cena bez rabatów i podatków Liczba
  PRICE_BRUTTO Cena bez rabatów, z podatkiem Liczba
  QUANTITY Ilość Liczba
  DISCOUNT_TYPE Rabat, ID i nazwa typu rabatu Wiersz
  DISCOUNT_TYPE_ID Identyfikator rabatu, identyfikator typu rabatu Liczba
  DISCOUNT_TYPE_NAME Nazwa rabatu, nazwa typu rabatu Wiersz
  DISCOUNT_RATE Wysokość rabatu Liczba
  DISCOUNT_SUM Kwota rabatu Liczba
  TAX_RATE Podatek, podatek procentowy Liczba
  TAX_INCLUDED Podatek wliczony w cenę "Y"|"N" Wiersz
  CUSTOMIZED Produkt został zmieniony ręcznie po dodaniu do elementu CRM "Y"|"N" Wiersz
  MEASURE Jednostka miary, kod i nazwa jednostki miary Wiersz
  MEASURE_CODE Identyfikator jednostki miary, kod jednostki miary Liczba
  MEASURE_NAME Nazwa jednostki miary, nazwa jednostki miary Wiersz
  SORT Kolejność sortowania Liczba

  Leady

  Leady: crm_lead

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny identyfikator zapisu Liczba
  DATE_MODIFY Data edycji Data
  DATE_CREATE Data utworzenia Data
  CREATED_BY_ID Identyfikator twórcy, identyfikator pracownika, który utworzył lead Liczba
  CREATED_BY Twórca, ID i nazwa użytkownika, który utworzył lead Wiersz
  MODIFY_BY_ID ID użytkownika, który edytował lead, ID użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany Liczba
  MODIFIED_BY Edytor, ID i nazwa użytkownika, który ostatnio edytował element Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator osoby odpowiedzialnej Liczba
  ASSIGNED_BY Odpowiedzialny, identyfikator i imię odpowiedzialnego Wiersz
  ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Dział osoby odpowiedzialnej "[1] Dolce Vita / [7] Dział IT", miejsce osoby odpowiedzialnej w hierarchii struktury firmy Wiersz
  OPENED Udostępniony, (Y - tak, N - nie), dostępne dla wszystkich pracowników, czy nie (dotyczy uprawnień dostępu) Wiersz
  COMPANY_ID Identyfikator firmy Liczba
  COMPANY Firma, identyfikator i nazwa firmy Wiersz
  CONTACT_ID Identyfikator kontaktu Liczba
  CONTACT Kontakt, identyfikator i nazwa kontaktu Wiersz
  STATUS_ID Identyfikator statusu w lejku Wiersz
  STATUS Status, identyfikator i nazwa statusu typu "[NEW] Nowy" Wiersz
  STATUS_DESCRIPTION Opis statusu (powodów przejścia do statusu), wiersz Wiersz
  STATUS_SEMANTIC_ID Identyfikator typu statusu: "F": "(failed) - przetworzony bez powodzenia", "S": "(success) - przetworzony pomyślnie", "P": "(processing) - lead w trakcie przetworzenia" Wiersz
  STATUS_SEMANTIC Typ statusu: "Sukces", "Niepowodzenie" Wiersz
  CRM_PRODUCT Produkt z CRM Wiersz
  OPPORTUNITY Oczekiwana kwota Liczba
  CURRENCY_ID Waluta Wiersz
  SOURCE_ID Identyfikator źródła Wiersz
  SOURCE Źródło, identyfikator i nazwa źródła ("[STORE] Sklep internetowy") Wiersz
  SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
  TITLE Tytuł Wiersz
  FULL_NAME Imię i nazwisko Wiersz
  NAME Imię Wiersz
  LAST_NAME Nazwisko Wiersz
  SECOND_NAME Drugie imię Wiersz
  COMPANY_TITLE Nazwa firmy Wiersz
  POST Stanowisko Wiersz
  ADDRESS_1 Adres 1 Wiersz
  ADDRESS_2 Adres 2 Wiersz
  ADDRESS_CITY Miasto Wiersz
  ADDRESS_POSTAL_CODE Kod pocztowy Liczba
  ADDRESS_REGION Region Wiersz
  ADDRESS_PROVINCE Województwo/obwód Wiersz
  ADDRESS_COUNTRY Kraj Wiersz
  ADDRESS_COUNTRY_CODE Kod kraju, ważny jest kod ISO Wiersz
  COMMENTS Komentarze, wiersz Wiersz
  ORIGINATOR_ID System zewnętrzny ("email-tracker", "other") Wiersz
  ORIGIN_ID Identyfikator zewnętrzny Wiersz
  DATE_CLOSED Data zamknięcia Data
  BIRTHDATE Data urodzin Data
  HONORIFIC Pozdrowienie Wiersz
  UTM_SOURCE Źródło reklamy Wiersz
  UTM_MEDIUM Nośnik reklamowy Wiersz
  UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa Wiersz
  UTM_CONTENT Treść reklamowa Wiersz
  UTM_TERM Słowo kluczowe Wiersz
  PHONE Telefon, wielokrotne Wiersz
  WEB URL, wielokrotne Wiersz
  EMAIL E-mail, wielokrotne Wiersz
  IM Komunikatory, wiersz, wielokrotne Wiersz
  CRM_PRODUCT_ID Identyfikatory produktów z CRM Liczba
  CRM_PRODUCT_NAME Nazwy produktów z CRM Wiersz
  CRM_PRODUCT_COUNT Liczba produktów z CRM Liczba

  Niestandardowe pola leadów: crm_lead_uf

  Wszystkie pola niestandardowe utworzone w Bitrix24 są automatycznie przesyłane do zestawu danych. Ich liczba zależy od liczby pól utworzonych w Bitrix24. Nazwa pola nadawana jest podczas tworzenia w formacie UF_CRM_123456789.

  Pole Opis Typ pola
  LEAD_ID Identyfikator leadu Liczba
  DATE_CREATE Data utworzenia leadu Data
  DATE_MODIFY Data edycji Data
  DATE_CLOSED Data zamknięcia leadu Data
  UF_CRM_123456789 Nazwa pola niestandardowego, różne typy Wiersz
   UF_CRM_* Inne niestandardowe pola z Bitrix24

  Historia leadów: crm_lead_status_history

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny klucz, unikalny identyfikator zapisu Liczba
  TYPE_ID Typ zapisu, liczba, może przyjąć następujące wartości: 1 - utworzenie elementu, 2 - przejście do etapu pośredniego, 3 - przejście do etapu końcowego Liczba
  LEAD_ID ID leadu, liczba - identyfikator elementu, w którym nastąpiła zmiana etapu, w tym przypadku jest to ID leadu Liczba
  DATE_CREATE Data utworzenia, data i godzina przejścia na etap Data
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpowiedzialnego, identyfikator odpowiedzialnego za lead Liczba
  ASSIGNED_BY Odpowiedzialny, ID i nazwa odpowiedzialnego za lead Wiersz
  ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Dział osoby odpowiedzialnej, "[1] Dolce Vita / [7] Dział IT", miejsce osoby odpowiedzialnej w hierarchii struktury firmy Wiersz
  STATUS_SEMANTIC_ID Identyfikator typu statusu: "F": "(failed) - przetworzony bez powodzenia", "S": "(success) - przetworzony pomyślnie", "P": "(processing) - lead w trakcie przetworzenia" Wiersz
  STATUS_SEMANTIC Typ statusu, "Niepowodzenie", "Sukces" Wiersz
  STATUS_ID Identyfikator statusu Wiersz
  STATUS Status, identyfikator i nazwa statusu, np. "[NEW] Nowy" Wiersz

  Produkty w leadach: crm_lead_product_row

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny identyfikator Liczba
  LEAD_ID Identyfikator leadu. Produkt można powiązać z leadem lub dealem oraz zmienić jego cenę i inne wartości. Liczba
  LEAD_DATE_MODIFY Data edycji leadu Data
  LEAD_DATE_CREATE Data utworzenia leadu Data
  LEAD_DATE_CLOSED Data zamknięcia leadu Data
  PRODUCT Produkt, ID i nazwa produktu/usługi Wiersz
  PRODUCT_ID Identyfikator produktu, identyfikator produktu/usługi w katalogu CRM Liczba
  PRODUCT_NAME Nazwa produktu, wiersz, nazwa produktu/usługi w katalogu CRM Wiersz
  PRICE Cena Liczba
  PRICE_EXCLUSIVE Cena z rabatem bez podatku Liczba
  PRICE_NETTO Cena bez rabatów i podatków Liczba
  PRICE_BRUTTO Cena bez rabatów, z podatkiem Liczba
  QUANTITY Ilość Liczba
  DISCOUNT_TYPE Rabat, ID i nazwa typu rabatu Wiersz
  DISCOUNT_TYPE_ID Identyfikator rabatu, identyfikator typu rabatu Liczba
  DISCOUNT_TYPE_NAME Nazwa rabatu, nazwa typu rabatu Wiersz
  DISCOUNT_RATE Wysokość rabatu Liczba
  DISCOUNT_SUM Kwota rabatu Liczba
  TAX_RATE Podatek, podatek procentowy Liczba
  TAX_INCLUDED Podatek wliczony w cenę "Y"|"N" Wiersz
  CUSTOMIZED Produkt został zmieniony ręcznie po dodaniu do elementu CRM Wiersz
  MEASURE Jednostka miary, kod i nazwa jednostki miary Wiersz
  MEASURE_CODE Identyfikator jednostki miary, kod jednostki miary Liczba
  MEASURE_NAME Nazwa jednostki miary, nazwa jednostki miary Wiersz
  SORT Kolejność sortowania Liczba

  Inteligentne procesy i aktywności

  Inteligentne procesy: crm_dynamic_items_123

  Każdy inteligentny proces to oddzielny zestaw danych z własnymi polami i kolumnami. Aby wykorzystać w raporcie dane z potrzebnego inteligentnego procesu, musisz znać jego unikalny identyfikator.
  Gdzie znaleźć identyfikator inteligentnego procesu

  Wszystkie pola niestandardowe procesów inteligentnych utworzone w Bitrix24 są automatycznie przesyłane do zestawu danych. Ich liczba zależy od liczby pól utworzonych w Bitrix24. Nazwa pola nadawana jest podczas tworzenia w formacie UF_CRM_123456789.

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny klucz Liczba
  XML_ID Identyfikator zewnętrzny, wiersz Wiersz
  TITLE Nazwa Wiersz
  CREATED_BY Twórca, identyfikator, imię i nazwisko Wiersz
  CREATED_BY_ID ID twórcy Liczba
  CREATED_BY_NAME Nazwa twórcy Wiersz
  UPDATED_BY Edytor, ID, imię i nazwisko Wiersz
  UPDATED_BY_ID ID edytora Liczba
  UPDATED_BY_NAME Nazwa edytora Wiersz
  MOVED_BY Użytkownik, który zmienił etap, ID, imię i nazwisko Wiersz
  MOVED_BY_ID ID użytkownika, który zmienił etap Liczba
  MOVED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który zmienił etap Wiersz
  CREATED_TIME Czas utworzenia Data
  UPDATED_TIME Godzina aktualizacji Data
  MOVED_TIME Czas zmiany etapu Data
  CATEGORY Lejek, ID i nazwa Wiersz
  CATEGORY_ID ID lejka Liczba
  CATEGORY_NAME Nazwa lejka Wiersz
  OPENED Udostępniony "Y"|"N", dostępny dla wszystkich pracowników, czy nie Wiersz
  STAGE ID i nazwa etapu Wiersz
  STAGE_ID ID etapu Wiersz
  STAGE_NAME Nazwa etapu Wiersz
  PREVIOUS_STAGE_ID ID poprzedniego etapu Wiersz
  BEGINDATE Data rozpoczęcia Data
  CLOSEDATE Data końcowa Data
  COMPANY Firma, identyfikator i nazwa firmy Wiersz
  COMPANY_ID Identyfikator firmy Liczba
  COMPANY_NAME Nazwa firmy Wiersz
  CONTACT Kontakt, identyfikator, imię i nazwisko kontaktu Wiersz
  CONTACT_ID ID kontaktu Liczba
  CONTACT_NAME Nazwa kontaktu, wiersz Wiersz
  OPPORTUNITY Oczekiwana kwota Liczba
  IS_MANUAL_OPPORTUNITY Oczekiwana kwota wprowadzona ręcznie "Y"|"N" Wiersz
  TAX_VALUE Podatek Liczba
  CURRENCY_ID Waluta (PLN) Wiersz
  OPPORTUNITY_ACCOUNT Kwota w walucie raportowania Liczba
  TAX_VALUE_ACCOUNT Podatek w walucie raportowania Liczba
  ACCOUNT_CURRENCY_ID Waluta raportu (PLN) Wiersz
  MYCOMPANY Moja firma, identyfikator i nazwa firmy Wiersz
  MYCOMPANY_ID Identyfikator mojej firmy Liczba
  MYCOMPANY_NAME Nazwa mojej firmy Wiersz
  SOURCE Źródło, ID i nazwa źródła ("[STORE] Sklep internetowy") Wiersz
  SOURCE_ID Identyfikator źródła Wiersz
  SOURCE_NAME Nazwa źródła Wiersz
  SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
  ASSIGNED_BY Odpowiedzialny, ID, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpowiedzialnego Liczba
  ASSIGNED_BY_NAME Nazwa odpowiedzialnego Wiersz
  WEBFORM_ID Identyfikator formularza internetowego CRM, liczba, identyfikator formularza internetowego CRM, z którego utworzono element Liczba
   UF_CRM_123456789 Nazwa pola niestandardowego Wiersz
  UF_CRM_* Inne niestandardowe pola z Bitrix24 Wiersz

  Aktywność: crm_activity

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny klucz, identyfikator aktywności Liczba
  SUBJECT Nazwa aktywności, na przykład "Spotkanie z klientem" Wiersz
  ASSOCIATED_ENTITY_ID Identyfikator powiązanego elementu portalu, na przykład "Zadania" Liczba
  TYPE_ID Kod typu aktywności: 1 - spotkanie, 2 - połączenie, 3 - zadanie, 4 - e-mail Liczba
  TYPE_NAME Nazwa typu aktywności: "Spotkanie", "Połączenie" Wiersz
  OWNER_ID Identyfikator elementu CRM, identyfikator powiązanego elementu CRM, z którym powiązana jest aktywność Liczba
  OWNER_TYPE_ID Kod typu elementu CRM: 1 - lead, 2 - deal, 3 - kontakt Liczba
  OWNER_TYPE_NAME Nazwa typu elementu. Na przykład OWNER_ID = 123, OWNER_TYPE_ID=2 oznacza, że aktywność jest powiązana z dealem o ID=123 Wiersz
  PRIORITY_ID Kod priorytetowy, liczba: 2 - średni, 3 - wysoki Liczba
  PRIORITY_NAME Priorytet Wiersz
  DIRECTION_ID ID lejka Liczba
  DIRECTION_NAME Nazwa lejka Wiersz
  STATUS_ID Kod statusu: 1 - w toku, 2 - zakończony, 3 - zakończony automatycznie Liczba
  STATUS_NAME Nazwa statusu Wiersz
  COMPLETED Zakończono "Y"|"N", aktywność zakończona Wiersz
  DATE_CREATE Utworzono, data i godzina Data
  START_TIME Czas rozpoczęcia wykonywania Data
  END_TIME Czas zakończenia Data
  DEADLINE Termin, wartość pola jest pobierana z START_TIME dla połączenia i spotkania oraz z END_TIME dla zadania Data
  DATE_MODIFY Data ostatniej edycji Data
  AUTHOR Twórca, imię twórcy aktywności Wiersz
  AUTHOR_ID Identyfikator twórcy, identyfikator twórcy aktywności Liczba
  AUTHOR_NAME Nazwa twórcy, nazwa twórcy aktywności Wiersz
  EDITOR Edytor – osoba, która edytowała aktywność Wiersz
  EDITOR_ID ID edytora Liczba
  EDITOR_NAME Nazwa edytora Wiersz
  RESPONSIBLE ID i nazwa osoby odpowiedzialnej za aktywność Wiersz
  RESPONSIBLE_ID ID odpowiedzialnego Liczba
  RESPONSIBLE_NAME Nazwa odpowiedzialnego Wiersz
  DESCRIPTION Opis Wiersz
  DESCRIPTION_TYPE_ID Kod typu opisu Liczba
  DESCRIPTION_TYPE_NAME Typ opisu Wiersz
  ORIGINATOR_ID Identyfikator źródła danych, używany jest tylko do powiązania ze źródłem zewnętrznym Wiersz
  ORIGIN_ID Identyfikator elementu w źródle danych, używany jest tylko do powiązania ze źródłem zewnętrznym Wiersz

  Firmy

  Firmy: crm_company

  Pole Opis Typ pola
  ADDRESS_1 Adres 1 Wiersz
  ADDRESS_2 Adres 2 Wiersz
  ADDRESS_CITY Miasto Wiersz
  ADDRESS_COUNTRY Kraj Wiersz
  ADDRESS_COUNTRY_CODE Kod kraju, wiersz Wiersz
  ADDRESS_POSTAL_CODE Kod pocztowy Wiersz
  ADDRESS_PROVINCE Województwo Wiersz
  ADDRESS_REGION Region Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator osoby odpowiedzialnej Liczba
  ASSIGNED_BY Odpowiedzialny, ID i nazwisko osoby odpowiedzialnej Wiersz
  ASSIGNED_BY_NAME Imię odpowiedzialnego Wiersz
  BANKING_DETAILS Dane bankowe Wiersz
  COMMENTS Komentarze Wiersz
  COMPANY_TYPE Typ firmy "ID i nazwa typu firmy" Wiersz
  COMPANY_TYPE_ID ID typu firmy Wiersz
  COMPANY_TYPE_NAME Nazwa typu firmy Wiersz
  CREATED_BY_ID Identyfikator twórcy Liczba
  CREATED_BY Twórca, identyfikator i nazwa twórcy Wiersz
  CREATED_BY_NAME Nazwa twórcy Wiersz
  CURRENCY_ID Waluta Wiersz
  DATE_CREATE Data utworzenia Data
  DATE_MODIFY Data edycji Data
  EMAIL E-mail, wielokrotne Wiersz
  EMPLOYESS Liczba pracowników, np. "250-500" (z katalogu pracowników) Wiersz
  ID Unikalny klucz Liczba
  IM Komunikatory, wielokrotne Wiersz
  INDUSTRY Dziedzina działalności, ID i nazwa dziedziny działalności firmy Wiersz
  INDUSTRY_ID Identyfikator dziedziny działalności, wiersz, identyfikator dziedziny działalności firmy Wiersz
  INDUSTRY_NAME Nazwa dziedziny działalności, nazwa dziedziny działalności firmy Wiersz
  IS_MY_COMPANY Moja firma Wiersz
  LEAD_ID Identyfikator leadu, identyfikator leadu powiązanego z firmą Liczba
  MODIFIED_BY Edytor, ID i nazwa użytkownika, który ostatnio edytował element Wiersz
  MODIFY_BY_ID ID edytora, liczba, ID autora ostatniej zmiany Liczba
  MODIFIED_BY_NAME Nazwa edytora Wiersz
  OPENED Udostępniony dla wszystkich Wiersz
  ORIGINATOR_ID System zewnętrzny Wiersz
  ORIGIN_ID Identyfikator zewnętrzny, służy wyłącznie do powiązania ze źródłem zewnętrznym Wiersz
  ORIGIN_VERSION Oryginalna wersja, wiersz, służy do ochrony danych przed przypadkowym usunięciem przez system zewnętrzny Wiersz
  PHONE Telefon, wielokrotne Wiersz
  REVENUE Roczny obrót Liczba
  TITLE Nazwa firmy Wiersz
  UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa Wiersz
  UTM_CONTENT Treść reklamowa Wiersz
  UTM_MEDIUM Nośniki reklamowe Wiersz
  UTM_SOURCE Źródło reklamowe, np. Google-Adwords Wiersz
  UTM_TERM Słowo kluczowe, wiersz, na przykład słowa kluczowe związane z reklamą kontekstową Wiersz
  WEB URL, wiersz, wielokrotne Wiersz

  Pola niestandardowe firmy: crm_company_uf

  Wszystkie pola niestandardowe utworzone w Bitrix24 są automatycznie przesyłane do zestawu danych. Ich liczba zależy od liczby pól utworzonych w Bitrix24. Nazwa pola nadawana jest podczas tworzenia w formacie UF_CRM_123456789.

  Pole Opis Typ pola
  COMPANY_ID Identyfikator firmy Liczba
  DATE_CREATE Data utworzenia Data
  UF_CRM_123456789 Pole niestandardowe Wiersz
   UF_CRM_* Inne niestandardowe pola z Bitrix24Wiersz

  Kontakty

  Kontakty: crm_contact

  Pole Opis Typ pola
  ADDRESS_1 Adres 1 Wiersz
  ADDRESS_2 Adres 2 Wiersz
  ADDRESS_CITY Miasto Wiersz
  ADDRESS_COUNTRY Kraj Wiersz
  ADDRESS_COUNTRY_CODE Kod kraju Wiersz
  ADDRESS_POSTAL_CODE Kod pocztowy Wiersz
  ADDRESS_PROVINCE Województwo Wiersz
  ADDRESS_REGION Region Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator osoby odpowiedzialnej Liczba
  ASSIGNED_BY Odpowiedzialny, ID i nazwa osoby odpowiedzialnej Wiersz
  ASSIGNED_BY_NAME Nazwa odpowiedzialnego Wiersz
  BIRTHDATE Data urodzenia Data
  COMMENTS Komentarze Wiersz
  COMPANY_ID Identyfikator firmy, powiązanie kontaktu z firmą (pierwszy na liście) Liczba
  CREATED_BY_ID Identyfikator twórcy Liczba
  CREATED_BY Twórca, identyfikator i nazwa twórcy Wiersz
  CREATED_BY_NAME Nazwa twórcy Wiersz
  DATE_CREATE Data utworzenia Data
  DATE_MODIFY Data edycji Data
  EMAIL E-mail, wielokrotne Wiersz
  EXPORT Uczestniczy w eksporcie, czy kontakt uczestniczy w eksporcie. Jeśli "N", to nie można wyeksportować kontaktu Wiersz
  FACE_ID Identyfikator faceid Liczba
  HONORIFIC Pozdrowienie Wiersz
  ID Unikalny klucz Liczba
  IM Komunikatory, wielokrotne Wiersz
  LEAD_ID Identyfikator leadu, identyfikator leadu powiązanego z kontaktem Liczba
  MODIFIED_BY Edytor, ID i nazwa użytkownika, który ostatnio edytował element Wiersz
  MODIFIED_BY_NAME Nazwa edytora Wiersz
  MODIFY_BY_ID Identyfikator edytora Liczba
  NAME Imię Wiersz
  SECOND_NAME Drugie imię Wiersz
  LAST_NAME Nazwisko Wiersz
  OPENED Dostępny dla wszystkich, Y - tak lub N - nie Wiersz
  ORIGINATOR_ID System zewnętrzny Wiersz
  ORIGIN_ID Identyfikator zewnętrzny, jest używany tylko do powiązania ze źródłem zewnętrznym Wiersz
  ORIGIN_VERSION Oryginalna wersja, służy do ochrony danych przed przypadkowym usunięciem przez system zewnętrzny Wiersz
  PHONE Telefon, wielokrotne Wiersz
  POST Stanowisko Wiersz
  SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
  SOURCE_ID Identyfikator źródła ""CALL", "EMAIL" i inne wartości z katalogu Wiersz
  TYPE_ID Identyfikator typu, "KLIENT" i inne wartości z katalogu Wiersz
  UTM_CAMPAIGN Kampania reklamowa Wiersz
  UTM_CONTENT Treść reklamowa Wiersz
  UTM_MEDIUM Nośnik reklamowy Wiersz
  UTM_SOURCE Źródło reklamowe, np. Google-Adwords Wiersz
  UTM_TERM Słowo kluczowe, na przykład słowa kluczowe reklamy kontekstowej Wiersz
  WEB URL, wielokrotne Wiersz

  Pola niestandardowe kontaktu: crm_contact_uf

  Wszystkie pola niestandardowe utworzone w Bitrix24 są automatycznie przesyłane do zestawu danych. Ich liczba zależy od liczby pól utworzonych w Bitrix24. Nazwa pola nadawana jest podczas tworzenia w formacie UF_CRM_123456789.

  Pole Opis Typ pola
  CONTACT_ID Identyfikator kontaktu Liczba
  DATE_CREATE Data utworzenia Data
  UF_CRM_123456789 Pole niestandardowe Wiersz
   UF_CRM_* Inne niestandardowe pola z Bitrix24 Wiersz

  Użytkownicy, projekty i połączenia

  Użytkownicy: users

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny klucz Liczba
  ACTIVE Status aktywności, "Y - zatrudniony", "N - zwolniony" Wiersz
  NAME Nazwa użytkownika Wiersz
  DEPARTMENT Dział w firmie: ścieżka w hierarchii działów firmy i działów użytkownika od początkowego działu (nazwa firmy) z separatorem '/'. Działy mają format jako "Nazwa [ID]. W przypadku powiązania użytkownika z kilkoma działami, brany jest pod uwagę dział z minimalnym identyfikatorem. Wiersz

  Projekty: socialnetwork_group

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny klucz, identyfikator projektu lub grupy Liczba
  SITE_ID Kod witryny Wiersz
  NAME Nazwa projektu lub grupy Wiersz
  DESCRIPTION Opis projektu lub grupy Wiersz
  PROJECT Сzy to projekt, "Y" lub "N" Wiersz
  DATE_CREATE Data utworzenia Data
  DATE_MODIFY Data ostatniej edycji ustawień projektu lub grupy Data
  OPENED Czy grupa/projekt jest otwarta do bezpośredniego dołączenia, "Y" lub "N" Wiersz
  CLOSED Grupa zarchiwizowana, "Y" lub "N" Wiersz
  SUBJECT Temat projektu lub grupy Wiersz
  OWNER Właściciel projektu lub grupy Wiersz
  OWNER_ID Identyfikator właściciela Liczba
  OWNER_NAME Nazwa właściciela Wiersz
  KEYWORDS Słowa kluczowe lub tagi projektu Wiersz
  NUMBER_OF_MEMBERS Liczba uczestników Liczba
  DATE_ACTIVITY Data ostatniej aktywności Data

  Połączenia: telephony_call

  Pole Opis Typ pola
  CALL_ID Unikalny identyfikator połączenia Wiersz
  CALL_TYPE Typ połączenia, liczba: 1 - wychodzące, 2 - przychodzące, 3 - przychodzące z przekierowaniem, 4 - oddzwanianie Liczba
  CALL_VOTE Ocena połączenia Liczba
  COMMENT Komentarz połączenia Liczba
  PORTAL_USER_ID Identyfikator operatora Liczba
  PORTAL_USER Operator, identyfikator i nazwa operatora, na przykład "[12] Jan Kowalski" Wiersz
  PORTAL_USER_DEPARTMENT Dział operatora ("[1] Dolce Vita / [7] Dział IT"), miejsce działu operatora w hierarchii struktury firmy Wiersz
  PORTAL_NUMBER Numer operatora, numer telefonu konta powiązany z połączeniem Wiersz
  PHONE_NUMBER Numer abonenta, numer, z którego klient dzwonił lub który wybrał pracownik Wiersz
  CALL_DURATION Czas trwania połączenia, czas trwania połączenia w sekundach Liczba
  CALL_START_TIME Godzina rozpoczęcia połączenia Data
  COST Koszt połączenia Liczba
  COST_CURRENCY Waluta połączenia, typ waluty połączenia: "PLN", "USD", "EUR" Wiersz
  CALL_STATUS_CODE Kod połączenia Wiersz
  CALL_STATUS_REASON Opis kodu połączenia, wiersz, rozszerzony opis kodu statusu połączenia: "Skipped call", "Success call" itp. Wiersz
  CRM_ACTIVITY_ID Identyfikator aktywności CRM, identyfikator aktywności CRM utworzonej na podstawie połączenia Liczba
  CRM_ENTITY_ID Identyfikator elementu CRM, identyfikator elementu CRM znaleziony za pomocą numeru telefonu, którym może być Lead, Kontakt lub Firma Liczba
  CRM_ENTITY_TYPE Typ elementu CRM, typ elementu CRM o identyfikatorze "CRM_ENTITY_ID", na przykład "CONTACT" Wiersz
  REST_APP_ID Identyfikator aplikacji, identyfikator aplikacji integracji telefonii zewnętrznej Liczba
  REST_APP_NAME Nazwa aplikacji, nazwa aplikacji integracji telefonii zewnętrznej Wiersz
  REDIAL_ATTEMPT Numer próby połączenia, numer próby połączenia (w przypadku oddzwonienia) Liczba
  TRANSCRIPT_ID Identyfikator transkrypcji połączeń Liczba
  TRANSCRIPT_PENDING Gotowość transkrypcji połączenia, "Y/N" wskazuje, że transkrypcja będzie gotowa później Wiersz
  RECORD_FILE_ID ID pliku z nagraniem Liczba

  Workflow

  Zadania workflow: bizproc_task

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny klucz Liczba
  CODE_ID Identyfikator typu zadania Wiersz
  CODE_NAME Nazwa typu zadania Wiersz
  CODE Typ zadania Wiersz
  WORKFLOW_ID Identyfikator procesu workflow i identyfikator nadrzędnego procesu workflow. Wiersz
  NAME Nazwa zadania Wiersz
  CREATED_DATE Data i godzina utworzenia zadania Data
  MODIFIED Data i godzina edycji zadania Data
  DURATION Czas wykonania zadania w sekundach Liczba
  APPROVE_TYPE Identyfikator typu zatwierdzenia zadania Wiersz
  APPROVE_TYPE_NAME Nazwa typu zatwierdzenia zadania Wiersz
  STATUS_ID Identyfikator statusu Liczba
  STATUS_NAME Nazwa statusu wykonania zadania Wiersz
  STATUS Identyfikator i nazwa statusu wykonania zadania Wiersz
  USER_ID Identyfikator uczestnika zadania Liczba
  USER_NAME Nazwa uczestnika zadania Wiersz
  USER ID i nazwa uczestnika zadania Wiersz

  Uruchomione workflow: bizproc_workflow

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny ID workflow Wiersz
  STARTED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który uruchomił proces workflow Liczba
  STARTED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który uruchomił proces workflow Wiersz
  STARTED_BY ID i nazwa użytkownika, który uruchomił proces workflow Wiersz
  STARTED Data i godzina uruchomienia Data
  COMPLETED Status ukończenia, Y - ukończony, N - w toku Wiersz
  DOCUMENT_ID Identyfikator dokumentu Wiersz
  DURATION Czas spędzony na wykonaniu procesu workflow w sekundach Liczba
  START_DURATION Czas potrzebny na uruchomienie Liczba
  WORKFLOW_TEMPLATE_ID Identyfikator szablonu Liczba
  WORKFLOW_TEMPLATE_NAME Nazwa szablonu Wiersz
  MODULE_ID Identyfikator modułu Wiersz
  MODULE_ID_NAME Nazwa modułu Wiersz
  ENTITY_ID Identyfikator typu elementu Wiersz
  ENTITY_ID_NAME Nazwa typu elementu Wiersz
  MODIFIED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który edytował szablon Liczba
  MODIFIED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który edytował szablon Wiersz
  MODIFIED_BY Identyfikator i nazwa użytkownika, który edytował szablon Wiersz

  Faktury, podpis, e-Podpis w HR

  Faktury: crm_dynamic_items_31

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny identyfikator faktury Liczba
  XML_ID Zewnętrzny identyfikator do komunikacji z systemami zewnętrznymi Wiersz
  TITLE Nazwa faktury Wiersz
  CREATED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który utworzył wpis Liczba
  CREATED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który utworzył wpis Wiersz
  CREATED_BY Identyfikator i nazwa użytkownika, który utworzył wpis Wiersz
  UPDATED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Liczba
  UPDATED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Wiersz
  UPDATED_BY Identyfikator i nazwa użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Wiersz
  MOVED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który zmienił etap elementu Liczba
  MOVED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który zmienił etap elementu Wiersz
  MOVED_BY Identyfikator i nazwa użytkownika, który zmienił etap elementu Wiersz
  CREATED_TIME Data i godzina utworzenia wpisu Data
  UPDATED_TIME Data i godzina ostatniej aktualizacji wpisu Data
  MOVED_TIME Data i godzina zmiany etapu elementu Data
  CATEGORY_ID Identyfikator kategorii elementu Liczba
  CATEGORY_NAME Nazwa kategorii elementu Wiersz
  CATEGORY Identyfikator i nazwa kategorii elementu Wiersz
  OPENED Wskaźnik, czy element jest dostępny dla wszystkich użytkowników („T” – tak, „N” – nie) Wiersz
  STAGE_ID Identyfikator bieżącego etapu elementu Wiersz
  STAGE_NAME Nazwa bieżącego etapu elementu Wiersz
  STAGE Identyfikator i nazwa bieżącego etapu elementu Wiersz
  PREVIOUS_STAGE_ID Identyfikator poprzedniego etapu elementu Wiersz
  BEGINDATE Data rozpoczęcia wydarzenia lub procesu Data
  CLOSEDATE Data zakończenia wydarzenia lub procesu Data
  COMPANY_ID Identyfikator firmy powiązanej z elementem Liczba
  COMPANY_NAME Nazwa firmy powiązanej z elementem Wiersz
  COMPANY Identyfikator i nazwa firmy powiązanej z elementem Wiersz
  CONTACT_ID Identyfikator kontaktu powiązanego z elementem Liczba
  CONTACT_NAME Imię kontaktu powiązanego z elementem Wiersz
  CONTACT Identyfikator i imię kontaktu powiązanego z elementem Wiersz
  OPPORTUNITY Oczekiwana kwota deala Liczba
  IS_MANUAL_OPPORTUNITY Wskaźnik, czy kwota deala została wprowadzona ręcznie („T” – tak, „N” – nie) Wiersz
  TAX_VALUE Wartość podatkowa elementu Liczba
  CURRENCY_ID Waluta deala (na przykład „PLN”) Wiersz
  OPPORTUNITY_ACCOUNT Kwota deala w walucie raportowania Liczba
  TAX_VALUE_ACCOUNT Podatek w walucie raportowania Liczba
  ACCOUNT_CURRENCY_ID Waluta raportowania Wiersz
  MYCOMPANY_ID Identyfikator mojej firmy Liczba
  MYCOMPANY_NAME Nazwa mojej firmy Wiersz
  MYCOMPANY Identyfikator i nazwa mojej firmy Wiersz
  SOURCE_ID Identyfikator źródła Wiersz
  SOURCE_NAME Nazwa źródła Wiersz
  SOURCE Identyfikator i nazwa źródła Wiersz
  SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpoweidzialnego za element Liczba
  ASSIGNED_BY_NAME Imię osoby odpowiedzialnej za element Wiersz
  ASSIGNED_BY Identyfikator i imię odpoweidzialnego za element Wiersz
  WEBFORM_ID Identyfikator formularza CRM, z którego utworzono element Liczba

  e-Podpis: crm_dynamic_items_36

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny identyfikator dokumentu Liczba
  XML_ID Zewnętrzny identyfikator do komunikacji z systemami zewnętrznymi Wiersz
  TITLE Nazwa dokumentu Wiersz
  CREATED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który utworzył wpis Liczba
  CREATED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który utworzył wpis Wiersz
  CREATED_BY Identyfikator i imię użytkownika, który utworzył wpis Wiersz
  UPDATED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Liczba
  UPDATED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Wiersz
  UPDATED_BY Identyfikator i nazwa użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Wiersz
  MOVED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który zmienił etap elementu Liczba
  MOVED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który zmienił etap elementu Wiersz
  MOVED_BY Identyfikator i nazwa użytkownika, który zmienił etap elementu Wiersz
  CREATED_TIME Data i godzina utworzenia wpisu Data
  UPDATED_TIME Data i godzina ostatniej aktualizacji wpisu Data
  MOVED_TIME Data i godzina zmiany etapu elementu Data
  CATEGORY_ID Identyfikator kategorii elementu Liczba
  CATEGORY_NAME Nazwa kategorii elementu Wiersz
  CATEGORY Identyfikator i nazwa kategorii elementu Wiersz
  OPENED Wskaźnik, czy element jest dostępny dla wszystkich użytkowników („T” – tak, „N” – nie) Wiersz
  STAGE_ID Identyfikator bieżącego etapu elementu Wiersz
  STAGE_NAME Nazwa bieżącego etapu elementu Wiersz
  STAGE Identyfikator i nazwa bieżącego etapu elementu Wiersz
  PREVIOUS_STAGE_ID Identyfikator poprzedniego etapu elementu Wiersz
  BEGINDATE Data rozpoczęcia wydarzenia lub procesu Data
  CLOSEDATE Data zakończenia zdarzenia lub procesu Data
  COMPANY_ID Identyfikator firmy powiązanej z elementem Liczba
  COMPANY_NAME Nazwa firmy powiązanej z elementem Wiersz
  COMPANY Identyfikator i nazwa firmy powiązanej z elementem Wiersz
  CONTACT_ID Identyfikator kontaktu powiązanego z elementem Liczba
  CONTACT_NAME Nazwa kontaktu powiązanego z elementem Wiersz
  CONTACT Identyfikator i imię kontaktu powiązanego z elementem Wiersz
  OPPORTUNITY Oczekiwana kwota deala Liczba
  IS_MANUAL_OPPORTUNITY Wskaźnik, czy kwota deala została wprowadzona ręcznie („T” – tak, „N” – nie) Wiersz
  TAX_VALUE Wartość podatkowa elementu Liczba
  CURRENCY_ID Waluta deala (na przykład „PLN”) Wiersz
  OPPORTUNITY_ACCOUNT Kwota deala w walucie raportowania Liczba
  TAX_VALUE_ACCOUNT Podatek w walucie raportowania Liczba
  ACCOUNT_CURRENCY_ID Waluta raportowania Wiersz
  MYCOMPANY_ID Identyfikator mojej firmy Liczba
  MYCOMPANY_NAME Nazwa mojej firmy Wiersz
  MYCOMPANY Identyfikator i nazwa mojej firmy Wiersz
  SOURCE_ID Identyfikator źródła Wiersz
  SOURCE_NAME Nazwa źródła Wiersz
  SOURCE Identyfikator i nazwa źródła Wiersz
  SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpowiedzialnego za element Liczba
  ASSIGNED_BY_NAME Imię osoby odpowiedzialnej za element Wiersz
  ASSIGNED_BY Identyfikator i imię odpowiedzialnego za element/td> Wiersz
  WEBFORM_ID Identyfikator formularza CRM, na podstawie którego utworzono element Liczba

  e-Podpis w HR: crm_dynamic_items_39

  Pole Opis Typ pola
  ID Unikalny identyfikator dokumentu Liczba
  XML_ID Zewnętrzny identyfikator do komunikacji z systemami zewnętrznymi Wiersz
  TITLE Nazwa dokumentu Wiersz
  CREATED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który utworzył wpis Liczba
  CREATED_BY_NAME Imię użytkownika, który utworzył wpis Wiersz
  CREATED_BY Identyfikator i imię użytkownika, który utworzył wpis Wiersz
  UPDATED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Liczba
  UPDATED_BY_NAME Imię użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Wiersz
  UPDATED_BY Identyfikator i imię użytkownika, który jako ostatni zaktualizował wpis Wiersz
  MOVED_BY_ID Identyfikator użytkownika, który zmienił etap elementu Liczba
  MOVED_BY_NAME Nazwa użytkownika, który zmienił etap elementu Wiersz
  MOVED_BY Identyfikator i imię użytkownika, który zmienił etap elementu Wiersz
  CREATED_TIME Data i godzina utworzenia wpisu Data
  UPDATED_TIME Data i godzina ostatniej aktualizacji wpisu Data
  MOVED_TIME Data i godzina zmiany etapu elementu Data
  CATEGORY_ID Identyfikator kategorii elementu Liczba
  CATEGORY_NAME Nazwa kategorii elementu Wiersz
  CATEGORY Identyfikator i nazwa kategorii elementu Wiersz
  OPENED Wskaźnik, czy element jest dostępny dla wszystkich użytkowników („T” – tak, „N” – nie) Wiersz
  STAGE_ID Identyfikator bieżącego etapu elementu Wiersz
  STAGE_NAME Nazwa bieżącego etapu elementu Wiersz
  STAGE Identyfikator i nazwa bieżącego etapu elementu Wiersz
  PREVIOUS_STAGE_ID Identyfikator poprzedniego etapu elementu Wiersz
  BEGINDATE Data rozpoczęcia wydarzenia lub procesu Data
  CLOSEDATE Data zakończenia wydarzenia lub procesu Data
  COMPANY_ID Identyfikator firmy powiązanej z elementem Liczba
  COMPANY_NAME Nazwa firmy powiązanej z elementem Wiersz
  COMPANY Identyfikator i nazwa firmy powiązanej z elementem Wiersz
  CONTACT_ID Identyfikator kontaktu powiązanego z elementem Liczba
  CONTACT_NAME Imię kontaktu powiązanego z elementem Wiersz
  CONTACT Identyfikator i imię kontaktu powiązanego z elementem Wiersz
  OPPORTUNITY Oczekiwana kwota deala Liczba
  IS_MANUAL_OPPORTUNITY Wskaźnik, czy kwota deala została wprowadzona ręcznie („T” – tak, „N” – nie) Wiersz
  TAX_VALUE Wartość podatkowa elementu Liczba
  CURRENCY_ID Waluta deala (na przykład „PLN”) Wiersz
  OPPORTUNITY_ACCOUNT Kwota deala w walucie raportowania Liczba
  TAX_VALUE_ACCOUNT Podatek w walucie raportowania Liczba
  ACCOUNT_CURRENCY_ID Waluta raportowania Wiersz
  MYCOMPANY_ID Identyfikator mojej firmy Liczba
  MYCOMPANY_NAME Nazwa mojej firmy Wiersz
  MYCOMPANY Identyfikator i nazwa mojej firmy Wiersz
  SOURCE_ID Identyfikator źródła Wiersz
  SOURCE_NAME Nazwa źródła Wiersz
  SOURCE Identyfikator i nazwa źródła Wiersz
  SOURCE_DESCRIPTION Opis źródła Wiersz
  ASSIGNED_BY_ID Identyfikator odpowiedzialnego za element Liczba
  ASSIGNED_BY_NAME Imię osoby odpowiedzialnej za element Wiersz
  ASSIGNED_BY Identyfikator i nazwa właściciela elementu Wiersz
  WEBFORM_ID Identyfikator formularza CRM, z którego utworzono element Liczba
  Czy te informacje były pomocne?
  Pomoc specjalisty ds. integracji
  To nie jest to, czego szukam
  Skomplikowany i niezrozumiały tekst
  Informacje są nieaktualne
  Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
  Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
  Przejdź do Bitrix24
  Nie masz konta? Utwórz za darmo