top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Kreator raportów

Jak utworzyć nowy raport

Nowy raport CRM można zaprojektować w obszarze CRM > Raporty:

  • Kliknij pozycję Dodaj raport w prawym górnym rogu:
  • Wybierz jednostkę CRM dla nowego raportu — obecnie można tworzyć raporty dotyczące leadów, dealów, produktów, faktur lub działań:
  • W Kreatorze raportów ustaw nową nazwę raportu, opis i warunki raportu za pomocą przycisku Dodaj:
  • Dodaj filtry raportu — pomogą ograniczyć wyniki raportu zgodnie z wybranymi parametrami (np. dzięki dodaniu do standardowego raportu dotyczącego dealów dodatkowego parametru „Spodziewana data zamknięcia” = „Więcej niż lub równe”):_ x000D_
  • Aby zawrzeć w raporcie wykres, można wybrać opcje widoku wykresu „liniowy”, „słupkowy” lub „kołowy”:

Więcej informacji o funkcji Raporty zawiera nasz kurs szkoleniowy.

Dodawanie pól niestandardowych do kolumn raportu CRM

Obecnie do kolumn CRM można dodawać tylko pola niestandardowe typu „ciąg” i „lista” CRM. Dostępne pola niestandardowe widnieją na samym końcu listy pól kolumn raportu:

Udostępnianie raportu innym użytkownikom

Obecnie niestandardowe szablony raportów CRM są dostępne tylko dla ich twórcy. Same raporty można eksportować do programu Excel i udostępniać innym użytkownikom (można przesłać wyeksportowany plik raportu CRM na Tablicę i wybrać odbiorców):_ x000D_

Okres raportowania

Okres raportowania to przedział czasu, przez który raport będzie sporządzany. Raport będzie zawierać wszystkie elementy (deale, leady), które obsługiwano w danym okresie.

Oznacza to, że deal wejdzie do raportu, jeśli:

- Został utworzony, ukończony lub zmodyfikowany w tym przedziale czasu.
- Został ukończony dawno temu, ale był z nim związany przypadek — rozmowa telefoniczna z klientem, pismo od klienta i wszelkie inne działania.
- Prace nad dealem zostały przeprowadzone w tym okresie, ale nie zostały ukończone, czyli faktycznie były obsługiwane.

W przypadku takim jak na ilustracji w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie deale, z wyjątkiem pozycji Deal 5 i Deal 7.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane