top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Importowanie listy zadań

Zadania można importować do Bitrix24. Aby importować zadanie, zapisz go dane jako plik CSV i prześlij do Bitrix24.

Jak zaimportować listę zadań?

Otwórz sekcję Zadania> kliknij ikonę koła zębatego> Importuj listę> z CSV.

W otwartym oknie Import zadań możesz przesłać plik danych CSV.

Aby ułatwić proces importowania, pobierz szablon pliku CSV, który rozmieszczony jest na dole strony.

Otwórz pobrany plik.

Wypełnij pola Nazwa, Opis, Osoba odpowiedzialna, Utworzone przez, Uczestnicy, Obserwatorzy, Termin ostateczny i Rozpocznij zadanie.

Upewnij się, że wprowadziłeś w pola Termin ostateczny, Rozpocznij zadanie, Zakończ zadanie daty w formacie używanym w twoim Bitrix24. Format daty używany w Bitrix24 można sprawdzić w sekcji Ustawienia> Format daty.

Wypełnij pozostałe pola. Użyj "1" jako "tak" i "0" jako "nie".

Pozostaw pola puste, jeśli nie są potrzebne do tego zadania.

Zapisz plik i kliknij pozycję Wybierz.

Wybierz kodowanie pliku danych.

Możesz użyć opcji automatycznego wykrywania, a Bitrix24 będzie wybierać prawidłowe kodowanie pliku danych.

Wybierz Separator kolumn, który jest używany w twoim pliku, określ, czy Pierwszy wiersz jest nagłówkiem i czy konieczne jest Pomijanie pustych kolumn. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Skonfiguruj mapowanie pól.

Sprawdź status importu. Jeśli nie ma błędów, kliknij przycisk Gotowe.

To wszystko! Zadanie zostało zaimportowane.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane