top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Modyfikacja kodów symbolicznych w szablonach dokumentów

Szablony dokumentów zawierają kody symboliczne, które są używane zamiast różnych danych. Na przykład znaczenie {DocumentCreateTime} wyświetli się jako data utworzenia dokumentu.

Jednak istnieją różne formaty dat lub adresów. Jak wybrać konkretny format daty, którego potrzebujesz?

W takim przypadku możesz modyfikować kody symboliczne.

Jak to działa?

Możesz dodać określone symbole do kodu symbolicznego po znaku Tylda (~), aby zmienić format danych. Na przykład {DocumentCreateTime~d.m.Y h:s}.

Dowiedz się więcej na temat edycji szablonów dokumentów w artykule Szablony dokumentów.

Możesz modyfikować kody symboliczne dla dat, adresów, nazw i kwot pieniężnych.

Data i godzina

Domyślnie format daty w szablonie dokumentu odpowiada krajowi szablonu. Pobierz szablon dokumentu i zmodyfikuj kod symboliczny.

{DocumentCreateTime~Y-m-d H:i:s}Możliwe formaty daty i godziny

 • d.m.y - 30.08.18
 • d.m.Y - 30.08.2018
 • j, n, Y - 30, 8, 2018
 • H:i:s - 15:07:06
 • Y-m-d g:i:s a - 2018-08-30 3:07:06 pm
 • F j, Y, G:i - Sierpień 30, 2018 15:07
Więcej informacji na temat możliwych formatów daty i godziny uzyskasz w tym artykule.

Zobacz, jak wygląda teraz szablon dokumentu z modyfikowanym kodem symbolicznym:

Nazwa

Możesz zmienić format nazwy, dodając określone słowa do kodów symbolicznych. Na przykład kod symboliczny {FormattedName~Format=#TITLE# #NAME# #LAST_NAME#} zostanie zastąpiony zwrotem grzecznościowym, imieniem, i nazwiskiem w szablonie dokumentu.Możliwe formaty nazw

 • #TITLE# - pozdrowienie
 • #NAME# - imię
 • #LAST_NAME# - nazwisko
 • #SECOND_NAME# - drugie imię
 • #NAME_SHORT# - pierwsza litera imienia
 • #LAST_NAME_SHORT# - pierwsza litera nazwiska
 • #SECOND_NAME_SHORT# - pierwsza litera drugiego imienia

Adres

Domyślnie Bitrix24 używa formatu adresu kraju bieżącego szablonu. Zmodyfikuj dowolny format za pomocą kodów symbolicznych.

{Address~Format=1,Separator=1}Formaty adresów i separatory

Część Format kodu symbolicznego określa typ formatu adresu:

 • 1 - Europa
 • 2 - Wielka Brytania
 • 3 - Ameryka Północna
 • 4 - Rosja (Ulica-->Kraj)
 • 5 - Rosja (Kraj-->Ulica)

Część Separator kodu symbolicznego określa typ separatora używanego w adresie w szablonie dokumentu:

 • 1 - przecinek
 • 2 - brak separatora
 • 3 - przerwanie linii

Zobacz, jak wygląda szablon dokumentu z modyfikowanym kodem symbolicznym adresu:

Kod symboliczny {Address} jest zastępowany adresem podanym w polu Adres danych firmy

Kwoty pieniężne

W przypadku kwot pieniężnych można zmodyfikować kod symboliczny, aby wyświetlić zera po kropce i walutę.Parametry kwot pieniężnych

 • WZ (z zerami) - jeśli wybierzesz wartość Y, będą wyświetlane zera po kropce. Na przykład 12.00 zamiast 12.
 • NS (brak znaku) - jeśli wybierzesz wartość N, zostanie dodany symbol waluty. Jeśli wybierzesz wartość Y, symbol waluty nie będzie wyświetlany.

Na przykład - zmodyfikujmy kod symboliczny {TotalSum}, aby wyświetlić zera po kropce i dodać symbol waluty:

{TotalSum~WZ=Y,NS=N}

Zobacz, jak wygląda szablon dokumentu z modyfikowanym kodem symbolicznym:

Numer telefonu

Dodaj kod symboliczny, aby określić format numeru telefonu. Przykład:

{ClientPhone~format=E.164}

Dostępne formaty:

 • E.164 - +12122191234
 • międzynarodowy - +1 212 219-12-34
 • krajowy - 1 (212) 219-12-34

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane