top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Dokumenty w CRM: Uprawnienia dostępu

Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów Start+, CRM+, Standard i Professional.

Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do dokumentów, otwórz dowolny element CRM i kliknij Dokument> Dodaj nowy szablon.

Kliknij koło zębate> Uprawnienia dostępu.

Kliknij Dodaj uprawnienie dostępu i dodaj użytkownika/dział/grupę, dla których chcesz skonfigurować uprawnienia dostępu.

W sekcji Role kliknij Dodaj.

Podaj nazwę roli i skonfiguruj działania dostępne dla tej roli.Rodzaje uprawnień

  • Ustawienia - Edytuj: to uprawnienie pozwala użytkownikowi na zmianę ustawień.
  • Dokumenty - Wyświetl: to uprawnienie pozwala użytkownikowi przeglądać dokumenty utworzone przy użyciu dowolnego szablonu.
  • Dokumenty - Edytuj: to uprawnienie pozwala użytkownikowi przeglądać, edytować i usuwać dokumenty utworzone przy użyciu dowolnego szablonu.
  • Szablony - Edytuj - Własne: użytkownik może tworzyć, usuwać i edytować szablony dokumentów.
  • Szablony - Edytuj - Własne i działu: użytkownik/dział może tworzyć, usuwać i edytować szablony dokumentów.
  • Szablony - Edytuj - Dowolne: użytkownik może tworzyć, usuwać i edytować dowolne szablony dokumentów.

Kliknij Zapisz i przypisz tę rolę dodanemu użytkownikowi.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane