top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Proste i wielopoziomowe menu

Menu wielopoziomowe w Bazie Wiedzy Bitrix24 możesz utworzyć w następujący sposób: najpierw tworzy się struktura pierwszego poziomu, a następnie, przeciągając i upuszczając elementy menu, tworzone są podelementy menu Bazy Wiedzy.

Jak utworzyć menu?

Jeśli tworzysz nowe menu, dodaj nowy blok i wybierz odpowiedni blok w sekcji Sidebar - pionowa sekcja menu:

Następnie przejdź do edycji menu:

Tutaj możesz usunąć niepotrzebne elementy menu i utworzyć nowe za pomocą przycisku +

Podczas tworzenia nowego elementu menu strona Bazy Wiedzy dla tego elementu menu tworzy się automatycznie.

Tworzenie menu wielopoziomowego

Po utworzeniu prostego menu dodawanie podelementów dokonuje się następująco: przeciągnij i upuść elementy menu na żądany poziom.

Pozycje menu możesz przenosić według poziomu zagnieżdżenia, możesz również zmieniać ich kolejność:


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane