Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do zadań

W Bitrix24 możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do pracy z zadaniami. Skonfiguruj role, przypisz te role swoim pracownikom/działom, a tym samym zorganizuj wygodny przepływ pracy w firmie.

Uprawnienia dostępu do zadań są dostępne dla subskrybentów planu Professional. Czytaj więcej: Cennik Bitrix24.

Jak to działa?

Przejdź do sekcji Zadania i projekty> kliknij Więcej> Uprawnienia dostępu.

Domyślnie tylko administratorzy mogą konfigurować uprawnienia dostępu do zadań.

Domyślnie dostępne są trzy wstępnie skonfigurowane role:

Pełny dostęp - kliknij przycisk +, aby przypisać tę rolę pracownikom/działom. Użytkownicy z tą rolą mają pełny dostęp do wszystkich możliwych działań z zadaniami.

Domyślnie rola Pełny dostęp nie zapewnia dostępu do konfigurowania uprawnień dostępu. W razie potrzeby musisz włączyć tę opcję ręcznie.

Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć dostęp do każdego działania.

Przełożony - ta rola jest domyślnie przypisana wszystkim przełożonym firmy. Użytkownicy pełniący tę rolę nie mogą edytować zadań, za które są odpowiedzialni, ale mogą przekazywać je innym pracownikom.

Pracownik - ta rola jest przypisana wszystkim pozostałym pracownikom. Główna różnica w stosunku do roli Przełożony polega na tym, że rola Pracownik nie pozwala na przeglądanie wszystkich zadań w dziale.

Jak utworzyć nową rolę?

Aby utworzyć nową rolę, kliknij przycisk Utwórz rolę i wprowadź nazwę roli.

Kliknij przycisk +, aby przypisać utworzoną rolę pracownikom/działom.

Jeśli do użytkownika przypisano kilka ról, ten użytkownik będzie miał wszystkie uprawnienia dostępu określone w tych rolach.

Następnie musisz skonfigurować uprawnienia dostępu do utworzonej roli.

Nie zapomnij zapisać zmian.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo