Bitrix24Care

Ogłoszenia w Aktualnościach

Jeśli chcesz przekazać ważne informacje swoim pracownikom, możesz utworzyć Ogłoszenie w Aktualnościach.

Jak to działa?

1. Utwórz wiadomość

Przejdź do Aktualności, kliknij Więcej> wybierz Ogłoszenie.

Dodaj temat i wpisz tekst ogłoszenia. W razie potrzeby edytuj ogłoszenie w edytorze wizualnym.

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie bez tematu, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu:

W razie potrzeby możesz załączyć dokumenty do ogłoszenia:

Do ogłoszenia możesz załączyć dowolny plik lub wideo, dodać link, wstawić tag lub wskazać osobę. Wszystkie te czynności można wykonać za pomocą przycisków na panelu pod tekstem.

2. Dodaj odbiorcę

Możesz wysłać ogłoszenie do wszystkich pracowników, indywidualnej grupy roboczej lub osobiście do pracownika. W polu Do kliknij Dodaj więcej i wybierz pracowników, do których chcesz wysłać ogłoszenie.

3. Wskaż termin wygaśnięcia ogłoszenia

Możesz określić termin wygaśnięcia ogłoszenia. W wyświetlonym oknie określ czas ważności ogłoszenia:

Możesz określić dokładną datę ważności ogłoszenia. Kliknij Do i wybierz potrzebną datę.

Ogłoszenie zostanie wyświetlone na zielonym tle. Ponadto w sekcji Przeczytano możesz zobaczyć pracowników, którzy przeczytali ogłoszenie.

4. Przypnij ogłoszenie do Aktualności

Jeśli chcesz przypiąć ogłoszenie, aby nowi pracownicy mogli go zobaczyć, utwórz ogłoszenie o niekończącej się ważności. Aby to zrobić, wybierz opcję Zawsze.

Twoje ogłoszenie zostanie wyświetlone po prawej stronie Aktualności. Nowi pracownicy będą mogli przeczytać ogłoszenie, gdy zostaną dodani do Twojego Bitrix24.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo