top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Ukryty odbiorca w Aktualnościach

Możesz dodawać określonych użytkowników, działy lub grupy robocze/projekty jako odbiorców wiadomości w Aktualnościach.

Jeśli dodasz prywatną (niewidoczną dla osób niebędących członkami) grupę roboczą/projekt do listy odbiorców wiadomości w Aktualnościach, pracownicy, którzy nie są członkami tej grupy roboczej/projektu, zobaczą znak ukrytego odbiorcy zamiast nazwy grupy roboczej/projektu.

Dodajmy prywatną grupę roboczą/projekt do wiadomości w Aktualnościach.

Autor wiadomości i członkowie grupy roboczej/projektu zobaczą nazwę grupy roboczej/projektu na liście odbiorców:

Użytkownicy, którzy nie są członkami grupy roboczej/projektu, zobaczą w Aktualnościach listę odbiorców wiadomości z ukrytym odbiorcą.

Czytaj więcej o grupach roboczych i projektach w artykule: Projekty i grupy robocze w Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane