top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Integracja telefonii z CRM

Jak działa integracja telefonii z CRM

Podczas wykonywania połączenia, zarówno w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących, system szuka tego numeru telefonu w bazie danych CRM.  

Jeśli numer jest podany w danych klienta (w polu „telefon”), połączenie zostanie automatycznie powiązane ze znalezionym elementem CRM. W oknie rozmowy będzie widać szczegóły powiązanego rekordu CRM (takie jak nazwa kontaktu, osoba odpowiedzialna, bieżące działania) lub można będzie utworzyć nowy deal lub fakturę — zostanie ona otwarta w oddzielnym oknie przeglądarki. Aby dodać uwagi do połączenia, użyj opcji Komentarze.

Po zakończeniu połączenia można będzie sprawdzić szczegóły połączenia w strumieniu aktywności rekordu CRM. Fakt wykonania połączenia zostanie również zarejestrowany w obszarze Historia rekordu CRM.

Sprawdzanie obecności numeru we wszystkich rekordach CRM

Na stronie Preferencje telefonu wynajmowanego numeru lub centrali SIP PBX znajdziesz następujące opcje:

Gdy włączona jest opcja Kieruj połączenia przychodzące do odpowiedzialnych użytkowników Bitrix24, jeżeli dzwoniący został zidentyfikowany, połączenie przychodzące jest kierowane do zidentyfikowanego użytkownika odpowiedzialnego za rekord CRM:

Jeśli odpowiedzialny użytkownik Bitrix24 nie odpowie — wybierz żądane działanie: Przekierowanie do kolejki, Przekierowanie na telefon komórkowy lub Odtwarzaj wiadomość głosową:

  • Odtwarzaj wiadomość głosową — jeśli odpowiedzialny użytkownik nie odpowie, klient może zostawić wiadomość, zostanie ona nagrana i dołączona do powiązanego rekordu CRM.
  • Przekazanie na telefon komórkowy — połączenie zostanie natychmiast przekierowane na telefon odpowiedzialnego użytkownika (na numer określony w profilu użytkownika).
    Upewnij się, że numery telefonów użytkowników zostały podane we właściwym formacie — nie ma znaczenia, czy numer zawiera symbole +, (), - lub spacje między cyframi, system i tak rozpozna numer; ważna jest tylko kolejność cyfr.
  • Przekazanie do kolejki kolejkę można skonfigurować w opcji Kolejka poniżej. Aby uzyskać dodatkowe opcje, otwórz Ustawienia kolejki.
Jeśli opcja Kieruj połączenia przychodzące do odpowiedzialnych sprzedawców, jeżeli dzwoniący został zidentyfikowany jest wyłączona, połączenie zostanie przekazane do kolejki.

Jeśli numer nie zostanie znaleziony w CRM, można ustawić system do automatycznego tworzenia nowych leadów w takich przypadkach lub oferować użytkownikowi utworzenie nowego rekordu CRM w oknie połączenia.

Auto aktualizacja osoby odpowiedzialnej za leada podczas ręcznego przekazywania połączenia — gdy połączenie jest przekazywane do innego użytkownika, użytkownik ten jest automatycznie przypisywany jako użytkownik odpowiedzialny za ten lead. 

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane