top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Kolejki

W sekcji Telefonia > Kolejki można wyświetlić wszystkie kolejki pracowników, którzy będą odbierać przychodzące połączenia telefoniczne.

Możesz utworzyć nową kolejkę, klikając pozycję Dodaj grupę.

Skonfiguruj ustawienia grupy:

Wybierz użytkowników Bitrix24, którzy będą odbierać połączenia. Użyj przycisku Dodaj, aby dodać nowych użytkowników do kolejki.

Określ metodę dystrybucji połączeń:

 • Równomiernie — kolejność pracowników nie ma znaczenia; połączenia będą rozdzielane, tak aby każdy pracownik otrzymał w przybliżeniu równą liczbę połączeń.
 • Według kolejności — liczy się kolejność pracowników; połączenie przychodzące będzie przechodzić przez kolejkę, dopóki żądany pracownik jej nie odbierze. Należy pamiętać, że nieskończona kolejka jest niedostępna w tym trybie.
 • Do wszystkich — połączenie będzie oczekiwać w kolejce do wszystkich dostępnych pracowników. Ten tryb włącza nieskończoną kolejkę.
Opcja do wszystkich jest dostępna tylko dla subskrybentów planów płatnych.

W razie wybrania typu dystrybucji Równomiernie lub Według kolejności można określić liczbę sygnałów przed przekierowaniem połączenia do następnego użytkownika w kolejce.

Jeden sygnał dzwonka trwa 5 sekund.

Przetwarzanie połączeń nieodebranych

Wybierz następny krok postępowania w sytuacji, gdy żaden z wybranych użytkowników Bitrix24 nie odbierze połączenia.

 • Włącz pocztę głosową.
 • Przekazywanie połączeń do pracownika lub na określony numer
 • Poproś klienta o zaczekanie na linii na dostępnego konsultanta.

  Muzykę odtwarzaną podczas oczekiwania można wybrać w sekcji Preferencje dotyczące numeru. Gdy tylko pracownik w kolejce będzie wolny, połączenie zostanie wysłane do tego pracownika.

  W razie wybrania tej opcji, gdy włączona jest dystrybucja połączeń do wszystkich, połączenia nieodebrane będą automatycznie kończone i dodawane do listy połączeń nieodebranych.
 • Przekieruj do innej grupy kolejkowej.
  Jeśli wybrana jest ta opcja, połączenie jest przekazywane do innej grupy po czasie określonym w sekcji Liczba sygnałów przed przekazaniem połączenia następnemu użytkownikowi w kolejce. Jeśli wszyscy pracownicy w głównej grupie kolejki są w trybie offline, połączenie jest natychmiast przekazywane do innej grupy. Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów płatnych.
 • Można także zakończyć połączenie.

Ponadto można zezwolić na przechwytywanie połączeń w grupie kolejki. Przechwytywanie numeru kierunkowego można skonfigurować w sekcji Ustawienia telefonii.

Te grupy są również używane podczas konfigurowania menu IVR.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane