top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Nagrywanie rozmów

Nagrywanie połączeń przychodzących

Należy pamiętać, że nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących należy skonfigurować oddzielnie. Aby skonfigurować nagrywanie połączeń przychodzących:

  1. Otwórz obszar Telefonia > Połączenie.
  2. Otwórz konfigurację numeru:
    • W przypadku wynajmowanych numerów: Wynajmij numer > Konfiguruj numer:
    • W przypadku centrali PBX SIP: Połącz SIP PBX > Ustawienia połączenia:
  3. Po otwarciu strony ustawień włącz opcję Zapisuj nagrania wszystkich połączeń telefonicznych:

Nagrywanie połączeń wychodzących (własny numer)

Aby skonfigurować nagrywanie połączeń wychodzących:

  1. Otwórz obszar Telefonia > Połączenie.
  2. Przejdź do obszaru Połącz ze swoim numerem > Skonfiguruj numer telefonu.
  3. Po otwarciu strony ustawień włącz opcję Zapisuj nagrania wszystkich połączeń telefonicznych.

Nagrania połączeń wychodzących konfiguruje się w ten sposób zarówno dla numeru wynajmowanego, jak i centrali PBX SIP.

Upewnij się, że używanie tej opcji nie narusza zasad obowiązujących w firmie ani prawa w twoim kraju lub w krajach, których praw twoja firma ma obowiązek przestrzegać.

Po włączeniu opcji Zapisuj nagrania wszystkich połączeń telefonicznych dostępne stają się jeszcze 2 opcje:

Gdzie przechowywane są nagrane rozmowy

Nagrania rozmów można znaleźć w obszarze Dysk firmowy > Telefonia — Nagrane rozmowy.

Nagrania rozmów telefonicznych są przechowywane w Bitrix24, dopóki nie postanowisz ich usunąć. Jeśli korzystasz z planu Free w Bitrix24, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie nowych nagrań.

Administratorzy Bitrix24 mogą znaleźć nagrania rozmów również w obszarze Telefonia > Bilans & Statystyki > Rachunek szczegółowy.

Upewnij się, że użytkownicy mają dostęp do CRM (odczyt) i sekcji Dysk firmowy (odczyt) wystarczający do odtwarzania nagrań rozmów. 

Czy przekazane połączenia są nagrywane?

Przekazane połączenia będą również nagrywane, o ile skonfigurowano nagrywanie połączeń przychodzących. 

W przypadku, gdy połączenie zostanie przekazane na telefon komórkowy pracownika, a klient odłoży słuchawkę przed odebraniem połączenia przez pracownika, szczegóły nagrania rozmowy nie będą dostępne w szczegółach połączenia, ponieważ rozmowa nie zostanie faktycznie rozpoczęta.

Ważne: subskrybenci planu Bitrix24 Free mają dostęp tylko do pierwszych 100 nagrań połączeń miesięcznie (w miesiącu kalendarzowym, na początku każdego miesiąca licznik nagrań połączeń jest zerowany). Aby uzyskać rozszerzoną opcję telefonii, wybierz jeden z płatnych planów Bitrix24 .
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane