top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do Otwartych kanałów

Administratorzy konta Bitrix24 mogą konfigurować uprawnienia dostępu do Otwartych kanałów (Otwarte kanały > Więcej > Uprawnienia dostępu).

Uprawnienia dostępu opierają się na rolach. Najpierw wybierz grupy użytkowników, indywidualnych użytkowników lub działy za pomocą opcji „Dodaj uprawnienia dostępu”. 

Potem możesz utworzyć nową rolę lub edytować istniejącą. 

Dostęp z wartością równą Dowolny  oznacza pełny dostęp dla danej roli. Własne  - ten typ daje dostęp wyłącznie do własnych kanałów i ich szczegółów. Własne i działu  - ten typ pozwala na dostęp do własnych Otwartych kanałów oraz tych należących do użytkowników z tego samego działu. 

Konfiguracja uprawnień dostępu dla Otwartych kanałów jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów planu Bitrix24 Standard lub Professional.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane