top_pl

Bitrix24Care

Dysk Firmowy - informacje ogólne

Każda firma ma pliki lub dokumenty, które są potrzebne dla wielu pracowników.

Dysk Firmowy to wspólna biblioteka dokumentów firmy, zawierająca wszystkie pliki, które firma chce udostępnić pracownikom.

Dodawanie plików lub folderów do Dysku Firmowego

Kliknij przycisk Dodawanie w prawym górnym rogu.

Prześlij pliki z komputera lub dodaj nowy folder. Możesz również tworzyć nowe pliki za pomocą programów: Dokumenty Google, MS Office Online, Office365 lub aplikacji desktopowych.

Aby utworzyć dokument w ramach usługi Dokumenty Google, MS Office Online lub Office365, trzeba posiadać konto w danej usłudze.

Sortowanie plików i folderów

Możesz wybrać typ sortowania i wyświetlania:

  • Wybierz sposób sortowania dokumentów i folderów: według zmiany daty, według identyfikatora, nazwy lub rozmiaru.
  • Wybierz widok dokumentów i folderów: lista, kafelek lub duży kafelek.

Konfiguracja uprawnień dostępu

Możesz skonfigurować różne uprawnienia dostępu do ogólnych plików firmy dla różnych użytkowników.

Domyślnie administratorzy posiadają pełny dostęp, a inni użytkownicy posiadają uprawnienia dostępu do edycji dokumentów i plików.

Możesz skonfigurować dostęp do całego dysku lub do każdego pliku i folderu oddzielnie.

Opcja udostępniania jednego pliku lub folderu może być skonfigurowana tylko przez subskrybentów planów komercyjnych.

Wybierz pracownika, grupę roboczą lub cały dział i skonfiguruj uprawnienia dostępu.

Pamiętaj, że pracownik z dowolnym poziomem dostępu może pobrać plik. Jeśli chcesz udostępnić tylko jeden plik, a nie cały dysk, zalecamy stosowanie linków publicznych.

Opis uprawnień dostępu

  • Do odczytu - umożliwia wyłącznie przeglądanie zawartości dysku.
  • Dodawanie - umożliwia przeglądanie i dodawanie plików.
  • Do edycji - umożliwia wykonywanie wszystkich czynności, w tym „Podłącz do Dysku”, ale nie umożliwia skonfigurowania uprawnień dostępu i ustawień.
  • Pełny dostęp - umożliwia wykonywanie wszystkich czynności.

Podłączanie folderu do dysku osobistego (Mój Dysk)

Opcja Podłącz do Dysku, dostępna w przypadku plików i folderów na Dysku Firmowym, umożliwia podłączanie wybranych plików i folderów do dysku osobistego (Mój Dysk).

Aby podłączyć plik lub folder z dysku firmowego do dysku osobistego, musisz mieć uprawnienia dostępu Do edycji.

Dostępne miejsce na Dysku Firmowym zależy od planu Bitrix24. Dowiedz się więcej na temat Planów i cen Bitrix24.

To pomogło
Dzięki :)
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Pomoc od partnera