Bitrix24Care

Dysk Firmowy - informacje ogólne

Każda firma ma pliki lub dokumenty, które są potrzebne dla wszystkich pracowników.

Prześlij pliki na Dysk firmowy, a wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp, będą mogli z nimi pracować.


Jak dodawać pliki i foldery na dysk?

Kliknij przycisk Dodawanie w prawym górnym rogu.

Prześlij pliki z komputera lub dodaj nowy folder. Możesz również tworzyć nowe pliki za pomocą Bitrix24.Dokumenty, Google Docs, MS Office Online, Office365 lub edytorów na Twoim komputerze.

Do utworzenia dokumentu potrzebne jest konto osobiste wybranej usługi.

Sortowanie elementów dysku

Dla wygodnej pracy ustaw kolejność i wygląd elementów na dysku:
  • Wybierz sposób sortowania dokumentów i folderów: według zmiany daty, według identyfikatora, nazwy lub rozmiaru.
  • Wybierz sposób wyświetlania elementów: lista, małe lub duże kafelki.


Skonfiguruj uprawnienia dostępu

Możesz skonfigurować różne uprawnienia dostępu do ogólnych plików firmy dla różnych użytkowników.

Domyślnie dostęp do folderów i plików jest ustawiony w następujący sposób:

  • Administratorzy - Pełny dostęp;
  • Wszyscy pracownicy - Edycja.

Możesz skonfigurować dostęp do całego dysku lub do osobnego folderu lub pliku.

Wybierz pracownika, grupę lub cały dział i określ rodzaj uprawnień.

Uwaga: pracownik z dowolnym poziomem dostępu może pobrać plik. Jeśli chcesz udostępnić tylko jeden plik, a nie cały dysk, zalecamy korzystanie z linków publicznych.

Opis uprawnień dostępu

  • Do odczytu - umożliwia wyłącznie przeglądanie zawartości dysku.
  • Dodawanie - umożliwia przeglądanie i dodawanie plików.
  • Do edycji - dozwolone są wszystkie możliwe działania, a także podłączenie folderu do dysku osobistego. Nie można zmieniać ustawień i uprawnień dostępu ani usuwać plików z kosza.
  • Pełny dostęp - wszystkie możliwe działania na dysku są dozwolone.
  • Udostępnianie — zezwól na udostępnianie plików współpracownikom. Nie ma sensu korzystać z tego uprawnienia w oderwaniu od pozostałych. Lepiej połączyć go z innymi uprawnieniami. Na przykład nadaj użytkownikowi jednocześnie uprawnienia Do odczytu i Udostępnianie.

Podłączenie folderu do dysku osobistego (Mój Dysk)

Opcja Podłącz do Dysku umożliwia podłączenie wybranych plików i folderów do dysku osobistego (Mój Dysk).

Aby podłączyć plik lub folder z dysku firmowego do dysku osobistego, musisz mieć uprawnienia dostępu Do edycji.

To narzędzie nie jest dostępne we wszystkich planach Bitrix24. Miejsce na dysku zależy również od planu taryfowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie z cenami.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo