top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Reguły automatyzacji zadań

Reguły automatyzacji to algorytm określonego działania, uruchamiany automatycznie, gdy zadanie dotrze do określonego etapu.
Reguły automatyzacji zadań dostępne są tylko dla subskrybentów planu Bitrix24 Professional.

Reguły automatyzacji zadań umożliwiają automatyzowanie przepływu pracy i zwiększenie wydajności pracowników w dużych projektach i zadaniach.

Ustaw reguły automatyzacji, a Bitrix24 z kolei będzie automatycznie wysyłać powiadomienia, zmieniać osoby odpowiedzialne, zmieniać terminy itd.

Reguły automatyzacji są dostępne w widokach Kanban i Terminarz.

Jak skonfigurować reguły automatyzacji zadań?

Jako przykład utworzymy regułę automatyzacji, która będzie wysyłać powiadomienia osobie odpowiedzialnej, że zadanie jest już blisko terminu ostatecznego.

Utwórz specjalny etap dla zadań w projekcie.

Kliknij pozycję Reguły automatyzacji > Skonfiguruj reguły automatyzacji.

Reguły automatyzacji zadań w grupie roboczej może skonfigurować tylko jej właściciel.

Dodaj wyzwalacz Blisko terminu, aby automatycznie przenieść zadanie na utworzony etap, gdy jest już niemal przeterminowane.

Wyzwalacz to określone działanie, które powoduje automatyczną zmianę etapu zadania. Po uruchomieniu wyzwalacza zadanie zostaje przeniesione na wymagany etap, po czym uaktywniane są odpowiednie reguły automatyzacji.


Wyzwalacze zadań

 • Zmieniono status — w chwili zmiany statusu zadania na określony status (np. „w toku”) ten wyzwalacz przeniesie je na wymagany etap.
 • Blisko terminu — wyzwalacz jest uaktywniany na 24 godziny przed wyznaczonym terminem niedokończonego zadania.
 • Po terminie — wyzwalacz jest uaktywniany po upływie terminu.

Dodaj wymaganą regułę automatyzacji wybranego etapu. Jako przykład wybierzemy dla pracowników regułę Dodaj wydarzenia do Tablicy.

Gdy tylko zadanie osiągnie etap Blisko terminu!, osoba odpowiedzialna otrzymuje wiadomość na Tablicy Aktywności.Dostępne reguły automatyzacji zadań

Dla pracownika:
 • Dodaj wydarzenia do Tablicy Aktywności
 • Zmień osobę odpowiedzialną — określ nową osobę odpowiedzialną, a ta reguła automatyzacji zmieni osobę odpowiedzialną
 • Zmień etap — reguła przenosi zadanie na inny etap
 • Zmień status — reguła zmienia status zadania
 • Usuń zadanie
 • Edytuj zadanie — reguła edytuje zadanie, np. zmienia nazwę, termin itd.
 • Wyślij e-mail
 • Powiadomienie
 • Zadanie — reguła tworzy nowe zadanie
Niestandardowe reguły automatyzacji:
 • WebHook — za pomocą webhooków Bitrix24 może łączyć się z usługami innych firm. Aby ustawić regułę, wprowadź adres modułu obsługi i wymagane parametry.
 • Marketplace — reguły automatyzacji możesz pobrać z Marketplace.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane