Bitrix24Care

Eksport danych z CRM

Eksport umożliwia przeniesienie danych z Bitrix24 do innego systemu, wykonanie kopii zapasowej danych lub analizę danych z CRM w programach firm trzecich.

Eksport jest dostępny tylko w planach komercyjnych. Dowiedz się więcej na stronie porównania cen.

Warunki eksportu

 • Możesz wyeksportować leady, deale, kontakty, firmy, oferty i faktury. W leadach i fakturach możesz eksportować elementy na określonych etapach, ale w dealach musisz eksportować każdy lejek osobno.
 • Tylko pracownicy z uprawnieniami do eksportowania elementów z CRM mogą wyeksportować elementy.
 • Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do CRM.

 • Elementy można eksportować tylko z widoku Lista.
 • Możesz eksportować elementy w formatach csv i xls.
  • Plik xls jest tabelą, która nadaje się do analizy danych w MS Excel i wykresów.
  • Plik csv to plik tekstowy z wartościami oddzielonymi przecinkami. Można go otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym.
W Bitrix24 możesz importować tylko pliki w formacie csv. Dlatego jeśli tworzysz kopię zapasową elementów przed importowaniem lub integracją, wybierz tę opcję.


Jak eksportować elementy CRM?

Otwórz listę potrzebnych elementów CRM.

Wszystkie elementy listy zostaną połączone w plik. Korzystając z filtra, możesz wybrać elementy, których potrzebujesz:

Czytaj więcej: Filtry w CRM.

Dane zostaną wyeksportowane z pól wyświetlanych na liście. Aby zmienić zestaw pól, kliknij koło zębate w lewym rogu listy. Zaznacz pola, których potrzebujesz.

Kliknij koło zębate i wybierz format eksportu. W oknie, które się otworzy, możesz wybrać potrzebne opcje:

 • Wyeksportuj wszystkie pola deali i Eksportuj wszystkie pola kontaktów i firm - te opcje pozwalają na jednoczesne zapisanie wszystkich pól z elementów do pliku.
 • Eksportuj szczegółowe SKU - ta opcja pozwala na załadowanie danych produktów do pliku.

Następnie kliknij Uruchom, poczekaj na zakończenie eksportu i pobierz plik z danymi.

Uwagi dotyczące eksportowania kontaktów

Możesz wyeksportować tylko te kontakty, w których włączona jest opcja Uwzględniono w eksporcie.

Możesz wyłączać i włączać tę opcję w formularzu elementu lub za pomocą działań grupowych.


To pomogło
Dzięki :)
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Nadal mam pytania