Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do Katalogu Produktów

Teraz możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do pracy z katalogiem produktów. Twoi pracownicy zobaczą tylko te informacje, których potrzebują i nie będą mogli przypadkowo usunąć produktu lub zmienić jego ceny.

Uprawnienia są przedstawione jako lista z przyciskami do włączania i wyłączania funkcji katalogu. Najpierw utwórz rolę i przypisz ją do pracownika lub działu. Następnie włącz uprawnienia dla określonej roli.

To narzędzie jest dostępne we wszystkich planach taryfowych. Dowiedz się więcej: Cennik Bitrix24 Cloud.

Gdzie można skonfigurować uprawnienia dostępu

  1. Przejdź do CRM> Ustawienia> Uprawnienia dostępu> Produkty i magazyny.
  2. Lub przejdź do katalogu produktów> kliknij koło zębate i wybierz Uprawnienia dostępu.

Jak skonfigurować uprawnienia dostępu

W suwaku z uprawnieniami dostępu zobaczysz role domyślne. Możesz tworzyć własne role lub dodawać pracowników do już istniejących.

Aby przypisać role pracownikom lub działom, kliknij + i wybierz potrzebne osoby.

Następnie włącz uprawnienia dostępu dla każdej roli.


Jakie uprawnienia można skonfigurować dla katalogu produktów

Uprawnienia podzielone są na 3 bloki: Katalog produktów, Ustawienia katalogu produktów i Ustawienia. W tych sekcjach możesz nadać pracownikom uprawnienia do pracy z produktami oraz skonfigurować dostęp do ustawień i sekcji katalogu.

Katalog produktów


Wyświetl katalog produktów (View product catalog)

Pracownik z tym uprawnieniem może przeglądać wszystkie pozycje w katalogu.

Upewnij się, że pracownicy pracujący z dealami i dokumentami mają uprawnienia do przeglądania katalogu. Jeśli pracownik nie ma takiego uprawnienia, nie będzie mógł wybierać produktu w formularzu deala i Zarządzaniu asortymentem, a także nie będzie mógł wysyłać produktów do klientów przez kanały otwarte.

Przeglądanie ceny zakupu produktu w katalogu (View product purchasing price in the catalog)

Pracownik posiadający to uprawnienie będzie miał dostęp do informacji o cenie zakupu produktu. Upewnij się, że uprawnienie to mają pracownicy, którzy przetwarzają dokumenty korekty zapasów i wprowadzają ceny zakupu.

Jeśli pracownik nie ma tego uprawnienia, nie będzie mógł ustalić ceny zakupu w dokumencie korekty zapasów. Jeśli pracownik ma uprawnienie do przeglądania katalogu, ale nie ma uprawnienia do przeglądania ceny zakupu, to w formularzu produktu zobaczy puste pole zamiast ceny zakupu.

Tworzenie produktu (Create product)

Pracownik z tym uprawnieniem będzie mógł tworzyć produkt lub usługę w katalogu, podczas pracy z dealami oraz w dokumentach Zarządzania asortymentem.

Włącz to uprawnienie tylko tym pracownikom, którzy pracują z katalogiem i mogą tworzyć nowe produkty.

Uwaga! Jeśli w ustawieniach CRM możesz utworzyć produkt bez zapisywania go w katalogu, to uprawnienie nie dotyczy takiego produktu, ponieważ nie jest on zapisywany w katalogu.


Edytuj produkt (Edit product)

Pracownicy posiadający to uprawnienie będą mogli zmieniać właściwości produktu, dodawać i usuwać warianty oraz przesyłać zdjęcia produktu.

Odrębne uprawnienia regulują zmianę następujących właściwości produktu: cena, publikacja w sklepie internetowym.

Usuń produkt (Delete product)

Pracownik z tym uprawnieniem będzie mógł usuwać pozycje z katalogu. Po usunięciu produktu informacje o nim są przechowywane w istniejących elementach CRM - dealach, fakturach itp.


Zmiana ceny sprzedaży produktu w katalogu (Change product selling price in the catalog)

Pracownicy posiadający to uprawnienie będą mogli zmieniać cenę produktu. Jeśli pracownik ma uprawnienie do edycji produktu, ale nie ma uprawnienia do zmiany ceny produktu, to nie będzie mógł zmienić ceny.

Czytaj więcej: Uprawnienia do zmiany ceny sprzedaży produktów w katalogu.

Zmiana ceny produktu w elemencie CRM

Pracownik posiadający to uprawnienie może zmienić cenę produktu w dealu, leadzie, zamówieniu i innych elementach CRM. W takim przypadku cena produktu w katalogu pozostanie taka sama, a zmieni się tylko w formularzu elementu CRM. Aby pracownik mógł zmienić cenę produktu w katalogu, musisz nadać mu odpowiednie uprawnienie.

Czytaj więcej: Uprawnienie do zmiany ceny produktu w elemencie CRM.

Zastosuj zniżkę na produkt (Apply product discount)

Pracownik posiadający to uprawnienie będzie mógł ustalać rabaty w dealach i przyjmować płatności. Dla tej roli możesz określić konkretne elementy CRM, w których menedżer może ustalić rabat.


Opublikuj produkt w sklepie internetowym (Publish product in the online store)

W formularzu produktu znajduje się opcja, która umożliwia opublikowanie lub wycofanie publikacji produktu na stronie Twojego sklepu internetowego. Ta opcja może być przydatna, jeśli masz produkty, których nie chcesz wyświetlać na stronie internetowej, a jedynie używać w CRM, na przykład opcje dostawy. Pracownik posiadający uprawnienia do edycji tej opcji będzie mógł wybrać produkty, które będą dostępne na stronie sklepu internetowego.

Czytaj więcej: Uprawnienie do publikowania produktów w sklepie internetowym.

Rozpocznij import produktów (Start product import)

Pracownik będzie mógł dodawać listę nowych produktów do katalogu, a także przenosić dane o produktach z innych systemów.


Rozpocznij eksport produktów

Pracownik będzie mógł wyeksportować produkty jako plik ze wszystkimi właściwościami i ceną.

Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do importu i eksportu produktów.

Ustawienia katalogu produktów


Zmiana typu formularza produktu

Pracownik będzie mógł zmieniać, dodawać i usuwać dowolne pola w formularzu.

Czytaj więcej: Uprawnienia do edycji formularza produktu.

Ustaw widok formularza produktu jako domyślny dla innych użytkowników (Make current product view form design default for other users)

Pracownik może zastosować zmiany w formularzu elementu CRM dla wszystkich pracowników.


Zarządzaj stawkami podatkowymi (Manage tax rates)

Pracownik będzie mógł ustalać stawki podatkowe i decydować, czy mają one dotyczyć konkretnego produktu i być wliczone w cenę.

Czytaj więcej: Podatki w CRM.


Twórz i edytuj jednostki miary

Pracownik będzie mógł wybrać sposób pomiaru towaru. Kilka popularnych jednostek miary jest dostępnych domyślnie, ale w razie potrzeby można tworzyć niestandardowe.

Czytaj więcej: Jednostki miary.


Zarządzanie typami cen

Pracownik będzie mógł zmieniać, dodawać i usuwać typy cen, a także zmieniać cenę bazową w ustawieniach rozszerzonych sklepu.

Ustawienia

Tutaj możesz skonfigurować dostęp do ustawień sekcji i uprawnień dla pracowników.

Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do ustawień.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo