Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienie do dokumentu transferu

W Uprawnieniach dostępu do Zarządzania asortymentem można skonfigurować uprawnienia pracowników do pracy z dokumentami magazynowymi.

W przypadku dokumentu transferu można włączyć następujące uprawnienia:

  • Przegląd (View): pracownik zobaczy dokumenty w sekcji. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik zobaczy komunikat, że nie ma wystarczających uprawnień, aby wyświetlić sekcję.

  • Utwórz i edytuj (Create and edit): pracownik będzie mógł edytować i tworzyć nowe dokumenty. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik nie będzie mógł edytować poprzednich dokumentów, a przycisk tworzenia zostanie zablokowany.

  • Przetwórz dokumenty magazynowe (Process inventory objects): pracownik będzie mógł przetwarzać dokumenty.

  • Anuluj przetwarzanie (Cancel processing): pracownik będzie mógł anulować przetworzone dokumenty i przywrócić ilość produktów.

  • Usuń dokument magazynowy (Delete inventory object): pracownik będzie mógł usuwać wersje robocze i anulowane dokumenty.

  • Zezwalaj na ujemną ilość produktu w dokumencie transferu (Allow negative product quantity on stock transfer): pracownik może przetworzyć więcej produktów niż rzeczywista dostępność tego produktu w magazynie. Po przetworzeniu tego dokumentu ilość produktów w magazynie stanie się ujemna.
  • Zazwyczaj to uprawnienie jest używane, gdy produkt fizycznie dotarł do magazynu, ale nie został jeszcze wprowadzony do systemu.

Przykład konfiguracji uprawnień dostępu

Przykład: skonfiguruj rolę w taki sposób, aby pracownik mógł kontrolować transfery produktów między punktami sprzedaży i dystrybuować je między magazynami na czas.

Aby to zrobić, przejdź do ustawień roli i włącz uprawnienia do Przeglądania (View), Tworzenia i edytowania (Create and edit), Przetwarzania (Process inventory objects) dokumentów, a także zezwól na ujemną ilość produktu w dokumencie transferu (Allow negative product quantity on stock transfer).

Teraz pracownik będzie mógł tworzyć i przetwarzać dokumenty transferu. Korzystając z opcji Zezwalaj na ujemną ilość produktu w dokumencie transferu, będzie mógł wskazać ujemne wartości produktów w magazynie.

Ta opcja jest przydatna, gdy kierownik wie, że produkt jest w magazynie, ale nie został jeszcze dodany do systemu, dzięki czemu może szybko wysłać towar do punktu sprzedaży.

Uwaga! Podczas pracy z dokumentem magazynowym brane są pod uwagę uprawnienia dostępu do określonych magazynów. Jeśli przyznasz pracownikowi dostęp do określonego magazynu, będzie on mógł pracować tylko z dokumentami z tego magazynu.

Czytaj więcej: Uprawnienie do przeglądania i wyboru magazynu.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo