Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienie do dokumentu sprzedaży

W Uprawnieniach dostępu do Zarządzania asortymentem można skonfigurować uprawnienia pracowników do pracy z dokumentami magazynowymi.

W przypadku dokumentu sprzedaży można włączyć następujące uprawnienia:

  • Przegląd (View): pracownik zobaczy dokumenty w sekcji. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik zobaczy komunikat, że nie ma wystarczających uprawnień, aby wyświetlić sekcję.

  • Utwórz i edytuj (Create and edit): pracownik będzie mógł edytować i tworzyć nowe dokumenty. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik nie będzie mógł edytować poprzednich dokumentów, a przycisk tworzenia zostanie zablokowany.

  • Przetwórz dokumenty magazynowe (Process inventory objects): pracownik będzie mógł przetwarzać dokumenty.

  • Anuluj przetwarzanie (Cancel processing): pracownik będzie mógł anulować przetworzone dokumenty i przywrócić ilość produktów.

  • Usuń dokument magazynowy (Delete inventory object): pracownik będzie mógł usuwać wersje robocze i anulowane dokumenty.

Przykład konfiguracji uprawnień dostępu

Przykład: skonfiguruj rolę tak, aby pracownik mógł tworzyć dokumenty sprzedaży i rejestrować sprzedaż produktów.

Aby to zrobić, przejdź do ustawień roli i włącz uprawnienia do Przeglądania (View), Tworzenia i edytowania (Create and edit) oraz Przetwarzania (Process inventory objects) dokumentów.

Ponadto, aby tworzyć, edytować i przetwarzać dokumenty sprzedaży, pracownik musi mieć uprawnienia dostępu do kontaktów i firm CRM. Jest to ważne, ponieważ klient musi zostać dodany do dokumentu sprzedaży. Klient jest elementem CRM, a bez odpowiednich uprawnień pracownik nie będzie miał dostępu do tego elementu.

Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do CRM.

Następnie pracownik będzie mógł tworzyć i przetwarzać dokumenty sprzedaży.

Uwaga! Podczas pracy z dokumentem magazynowym brane są pod uwagę uprawnienia dostępu do określonych magazynów. Jeśli przyznasz pracownikowi dostęp do określonego magazynu, będzie on mógł pracować tylko z dokumentami z tego magazynu.

Czytaj więcej: Uprawnienie do przeglądania i wyboru magazynu.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo