Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do Zarządzania asortymentem

Jeśli masz włączone Zarządzanie asortymentem, możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do sekcji, zarządzać magazynami i uzyskiwać dostęp do dokumentów magazynowych. Określ, z jakimi dokumentami będą pracować Twoi pracownicy i podziel obszary odpowiedzialności podczas pracy z magazynem.

Jeśli masz wyłączone Zarządzanie asortymentem na swoim koncie, ustawienia uprawnień dostępu zostaną ukryte.

Jak skonfigurować uprawnienia dostępu

Otwórz sekcję Zarządzanie asortymentem> Ustawienia> Uprawnienia dostępu.

Domyślnie są trzy role: Administrator sklepu internetowego (Online store administrator), Personel sklepu internetowego (Online store staff) i Pracownik magazynu (Warehouse clerk).

 • Administrator sklepu internetowego. Ta rola obejmuje więcej uprawnień niż menedżer i magazynier. Pracownik może anulować publikację dokumentów, skonfigurować katalog produktów, zmienić ceny itp.

 • Personel sklepu internetowego. Ta rola jest odpowiednia dla pracowników, którzy pracują w CRM z klientami i zamówieniami.

 • Pracownik magazynu. Ta rola jest przeznaczona dla pracowników magazynu, którzy nie pracują z CRM i mogą nie mieć dostępu do sekcji innych niż Zarządzanie asortymentem.
Jeśli masz już skonfigurowany na swoim koncie sklep internetowy lub CRM + Sklep internetowy, możesz mieć role: Administrator i Administrator sklepu internetowego. Te role są takie same, możesz je skonfigurować lub usunąć rolę, której nie potrzebujesz.

Możesz używać i edytować domyślne role lub dodawać nowe.

Uwaga! Praca z Zarządzanie asortymentu bez katalogu jest niemożliwa. Upewnij się, że pracownicy mają uprawnienia do przeglądania katalogu i inne uprawnienia niezbędne do pracy z produktami.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Uprawnienia dostępu do Katalogu Produktów.

Jeśli pracownika nie ma na liście do konfigurowania uprawnień w Zarządzaniu asprtymentem, najpierw przyznaj mu dostęp do pracy w CRM. Dopiero potem będziesz mógł skonfigurować jego uprawnienia w Zarządzaniu asprtymentem.
Uprawnienia dostępu do CRM


Jakie uprawnienia można skonfigurować do pracy z Zarządzaniem asortymentu

Mając odpowiednie uprawnienia dostępu, możesz skonfigurować dostęp do Zarządzania asortymentem, dokumentów magazynowych, a także nadać uprawnienia do rezerwowania produktów.

Zarządzanie asortymentem

 • Przegląd sekcji Zarządzania asortymentem (View Inventory Management area)
 • Pracownik będzie mógł uzyskać dostęp do sekcji i zobaczyć listę dokumentów, do których ma dostęp. Uprawnienia dostępu do wszystkich typów dokumentów są konfigurowane oddzielnie.

  Czytaj więcej: Uprawnienie do przeglądania sekcji Zarządzania asortymentem.

 • Twórz, edytuj i usuwaj magazyny (Create, edit and delete warehouses)
 • Uprawnienie to pozwala na tworzenie magazynu i edycję jego parametrów. Pracownik z tym uprawnieniem będzie mógł tworzyć magazyn zarówno podczas pracy z dokumentem, jak i w osobnej sekcji.


 • Wyświetl i wybierz magazyny (View and select warehouses)
 • Pracownik ma może zobaczyć ilość produktów w magazynie oraz wybrać magazyn podczas tworzenia dokumentów, odbierania lub anulowania produktów.

  Czytaj więcej: Uprawnienie do przeglądania i wyboru magazynu.

 • Zmiany formularza dokumentu magazynowego (Modify inventory object view form)
 • Pracownik może edytować, dodawać lub usuwać dowolne pola w formularzu, a także ustawić wspólny widok formularza dokumentów magazynowych dla wszystkich pracowników.

  Czytaj więcej: Uprawnienie do zmiany formularza dokumentu magazynowego.

Dokumenty Zarządzania asortymentem

Za pomocą uprawnień możesz skonfigurować dostęp do następujących dokumentów: kwit składowy, korekta zapasów, dokument odpisu, transferu i sprzedaży.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach:

Rezerwacja produktów (Reserve products)

Pracownik będzie mógł zarezerwować produkty, a także ustawić termin, tryb i inne parametry rezerwacji dla wszystkich osób pracujących z magazynami.

Czytaj więcej: Uprawnienie do rezerwacji produktów.

Ustawienia

Ten blok zarządza dostępem do ustawień sekcji i uprawnień pracowników.

Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do ustawień.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo