Bitrix24Care

Uprawnienie do przeglądania i wyboru magazynu

Uprawnienie Wyświetl i wybierz magazyny (View and select warehouses) umożliwia skonfigurowanie dostępu pracowników do konkretnego magazynu.

Przykład: Twoja firma ma kilka magazynów i konieczne jest rozdzielenie między nimi pracowników

Uprawnienie to należy również włączyć dla menedżerów pracujących w CRM z dealami, aby mogli wybierać magazyny i rezerwować produkty.


Jak skonfigurować uprawnienie do przeglądania i wyboru magazynu

Najpierw utwórz rolę dla pracowników, którzy będą zarządzać magazynem, i włącz uprawnienie Wyświetl i wybierz magazyny (View and select warehouses).

Następnie wybierz magazyn, z którym będą pracować Twoi pracownicy.

Pracownicy zobaczą dokumenty tylko z określonego magazynu.

Ponadto, tworząc nowe dokumenty, nie wybiorą przez pomyłkę innego magazynu.

Pracownicy z uprawnieniami do przeglądania magazynu będą mogli przeglądać ilość produktów tylko w określonym magazynie.


Co zobaczy pracownik, jeśli dokument zawiera dwa różne magazyny

Załóżmy, że kierownik przetworzył dokument korekty zapasów dla dwóch różnych magazynów.

Pracownik ma dostęp tylko do jednego z magazynów. W takim przypadku zobaczy dokument, ale informacje o produktach w innym magazynie będą dla niego ukryte.


Skonfiguruj dostęp do magazynu podczas pracy ze sklepem internetowym

Jeśli Twoi pracownicy pracują w CRM i zarządzają sklepem internetowym, sprawdź, czy mają dostęp do domyślnego magazynu.

Kiedy klient składa zamówienie na stronie internetowej, tworzony jest nowy deal. Produkt jest automatycznie rezerwowany w magazynie domyślnym, jeśli włączony jest odpowiedni tryb rezerwacji.

Czytaj więcej:

Aby pracownik mógł zmienić produkt lub magazyn, musi mieć włączony dostęp do tego magazynu i skonfigurowane uprawnienia do rezerwacji. W przeciwnym razie zobaczy komunikat, że nie ma wystarczających uprawnień, aby zmienić produkt w tym magazynie.

Domyślny magazyn można ustawić w sekcji Zarządzanie asortymentem> Więcej> Magazyny. Aby to zrobić, kliknij odpowiednią opcję:


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo