top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Grupa robocza z dezaktywowanym właścicielem

Użytkowników Bitrix24 nie można całkowicie usunąć z konta, można ich tylko dezaktywować za pomocą opcji Zwolnij. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich danych. Gdy twórca grupy roboczej zostanie dezaktywowany, nie ma to wpływu na grupę. Ponadto konieczne może być wyznaczenie nowego właściciela tej grupy, przeniesienie grupy do archiwum lub całkowite jej usunięcie.

Tylko administratorzy kont Bitrix24 mogą zarządzać grupami roboczymi z dezaktywowanym właścicielem.

Najpierw przejdź do obszaru Mój profil.

Włącz Tryb administratora i przejdź do obszaru Grupy robocze.

Następnie otwórz menu Działania grupy roboczej i wybierz polecenie:

  • Usuń grupę roboczą — aby usunąć ją całkowicie i nieodwracalnie.
  • Członkowie — aby wyznaczyć nowego właściciela grupy.

Aby wyznaczyć nowego właściciela grupy roboczej, wybierz Członkowie, kliknij pozycję Zmień i wybierz nowego właściciela:


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane