top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Usuwanie grupy roboczej/przenoszenie grupy roboczej do archiwum

Jeśli nie potrzebujesz już grupy roboczej, masz 2 opcje do wyboru:

  • Usunięcie grupy roboczej
  • Przeniesienie grupy do archiwum

Usuń grupę roboczą

Opcja Usuń grupę powoduje całkowite usunięcie grupy roboczej. Nie będziesz w stanie później jej przywrócić.

Jeśli nie masz pewności, czy w przyszłości będziesz potrzebować danych grupy roboczej, zalecamy przeniesienie grupy roboczej do archiwum. W takim przypadku wszystkie dane grupy roboczej zostaną zachowane.

Jeśli na pewno nie potrzebujesz już danych grupy roboczej lub uważasz, że grupa jest nieprzydatna, możesz całkowicie usunąć ją z systemu w poniższy sposób. Otwórz grupę roboczą i wybierz pozycję Działania> Usuń grupę roboczą:

Potwierdź działanie:

Grupę roboczą może usunąć tylko jej właściciel. Jeśli nie jesteś właścicielem grupy roboczej, włącz tryb administratora, aby móc usunąć grupę roboczą.

Przenoszenie grupy roboczej do archiwum

Czasami, gdy projekt jest zamknięty lub grupa robocza nie jest już potrzebna, stajemy przed wyborem, czy go usunąć, czy zapisać jako archiwum. Zalecamy przenoszenie grup roboczych do archiwum, aby zachować wszystkie dane.

W tym celu: otwórz menu Działania grupy roboczej i wybierz polecenie Edytuj grupę roboczą:

Kliknij pozycję Więcej i w sekcji typu grupy roboczej zaznacz pozycję Zarchiwizowane:

Wraz z grupą do archiwum przenoszone są wszystkie powiązane z nią dane. Grupę można zawsze znaleźć i otworzyć w sekcji Grupy robocze. Wystarczy użyć filtru wyszukiwania Archiwum:

Można otworzyć zarchiwizowaną grupę i bez żadnych problemów nawigować między jej treściami. Zarchiwizowane grupy są oznaczone znakiem Archiwum grupy obok nazwy grupy:

Pamiętaj, że zawsze możesz przenieść grupę roboczą z archiwum. Aby to zrobić, kliknij przycisk ołówka obok nazwy grupy roboczej:

Następnie kliknij pozycję Więcej i zaznacz pozycję Zarchiwizowane:


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane