top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Omówienie wiki

Bitrix24 ma własną Wikipedię, a raczej bazę wiedzy (Wiki). Jest to specjalna pozycja w menu grup roboczych, w której bardzo wygodnie jest tworzyć i przechowywać różne dokumenty - dokumenty referencyjne, specyfikacje techniczne, przykładowe umowy i inne. Tutaj możesz także przygotować i opublikować ogólne dokumenty grupowe oraz pracować nad nimi razem.

W Bitrix24 wiki ma każda grupa robocza. Aby utworzyć bazę wiedzy dostępną dla wszystkich, użyj sekcji Wiki w grupie roboczej. Jeśli z jakiegoś powodu niektórzy użytkownicy mają mieć prawa dostępu tylko do odczytu, możesz zmienić role użtkowników w ustawieniach grupy.

Terminologia wiki

 • Wewnętrzny link to hiperłącze, które jest odnośnikiem lub elementem nawigacyjnym w dokumencie do innej sekcji tego samego dokumentu lub do innego dokumentu, który może znajdować się w tej samej witrynie internetowej lub stanowić jej część. Takie linki są zwykle wyświetlane w kolorze niebieskim.
 • Czerwony link oznacza link do strony nieistniejącej w wiki.
 • Link zewnętrzny to hiperłącze do stron internetowych spoza bieżącej wiki.
 • Znaczniki wiki (język tekstu wiki) pomagają szybko zarysować elementy strukturalne i hiperłącza na stronie wiki.
 • Kategoria łączy semantycznie analogiczne strony wiki. Każda strona może być powiązana z wieloma kategoriami.
 • Tagi są używane do oznaczania stron wiki w celu przyspieszenia nawigacji.
 • Wersja to zapisany wpis w historii strony wiki.
 • Bieżąca wersja to najnowsza wersja strony wiki widoczna dla użytkowników.

Tworzenie wiki

Gdy użytkownik otworzy sekcję Wiki grupy roboczej po raz pierwszy, zobaczy tylko stronę powitalną. Aby utworzyć pierwszą stronę wiki, kliknij przycisk Utwórz. Spowoduje to utworzenie nowej strony i otwarcie jej w uproszczonym edytorze wizualnym.

Uproszczony edytor wizualny ma specjalne polecenia dotyczące wiki, niedostępne gdzie indziej w systemie.

 • Dodaj tytuł: tworzy nagłówek wybranego poziomu (od 1 do 6).
 • Dodaj hiperłącze wewnętrzne: tworzy hiperłącze do strony wiki, która ma dopiero zostać utworzona (czyli czerwony link). Tekst hiperłącza i nazwa strony wiki mogą się różnić.
  Uwaga: pole Link powinno zawierać tytuł strony wiki, a nie adres URL strony internetowej.
 • Określ kategorię: przypisuje kategorię do edytowanej strony wiki. Można wybrać istniejącą kategorię lub utworzyć nową. Strona wiki może należeć do wielu kategorii.
 • Twój podpis i znacznik czasu: wstawia zarejestrowaną nazwę autora oraz bieżącą datę i godzinę.
 • Ignoruj formatowanie Wiki: renderuje tekst w tym bloku bez zmian; przydatne do dodawania kodu programowania.

Po zakończeniu wpisywania tekstu strony wiki kliknij przycisk Publikuj.

Tworzenie strony wiki z czerwonym linkiem

Aby utworzyć nową stronę wiki, do której odnosi się czerwony link, kliknij ten link.

Uwaga: jeśli, klikając przycisk Utwórz, utworzysz nową stronę o określonym tytule, a są strony wiki zawierające czerwone linki do tego tytułu, linki te zostaną rozpoznane automatycznie.

Edycja wiki i historia wersji

Aby edytować stronę wiki, wystarczy kliknąć przycisk Edytuj. Bieżąca strona zostanie otwarta do edycji w uproszczonym edytorze wizualnym.
Zmiana tytułu strony wiki wpływa na adres URL strony wiki. Wskutek tego wszystkie dotychczas działające hiperłącza do takiej strony na innych stronach wiki staną się czerwonymi linkami.
Historia wersji

Aby wyświetlić bieżące wersje strony, kliknij przycisk Historia.

Aby porównać dwie poprzednie wersje strony wiki, zaznacz je i kliknij pozycję Porównaj wybrane wersje.

Porównanie stron pokazuje na czerwono tekst, którego brakuje w starszej wersji, a na zielono wyświetla tekst dodany do nowszej wersji strony. Aby przywrócić aktualnie oglądaną wersję tekstu strony wiki, kliknij link Przywróć do obecnego.

Kategorie i tagi

Kategorie zostały wprowadzone jako jeden ze sposobów klasyfikacji stron wiki.

Kategorie można tworzyć w edytorze stron wiki, klikając pozycję Określ kategorię. Mechanizm wiki pokazuje kategorie stron wiki po treści tekstu strony wiki. Sam link Kategorie jest zawsze widoczny, nawet jeśli strona nie jest przypisana do żadnej kategorii. Ten link otwiera listę dostępnych kategorii.

Każda kategoria ma odpowiadającą jej stronę wiki. Jeśli nie ma takiej strony, jest ona wyświetlana jako czerwony link, podobnie jak inne nieistniejące strony wiki. Aby utworzyć stronę wiki dla takiej kategorii, kliknij czerwony link, a następnie kliknij link Utwórz teraz w tekście strony (zamiast przycisku Utwórz w kontekstowym pasku narzędzi).

Aby określić kategorię nadrzędną dla bieżącej, kliknij pozycję Określ kategorię w edytorze stron kategorii.

Usuwanie powiązania kategorii

Strona kategorii określa kategorie nadrzędne określonej kategorii, a nie jednostki potomne.

Jeśli hierarchia kategorii jest niepoprawna lub wymaga korekty, należy usunąć powiązanie kategorii, a następnie zdefiniować nowe zależności.

Aby usunąć powiązanie kategorii nadrzędnej, otwórz stronę kategorii do edycji i usuń tekst [[Kategoria: _nazwa_kategorii_]]:

Tagi

Tagi służą do wyszukiwania stron wiki przy użyciu konwencjonalnych funkcji wyszukiwania.

Tagi można dodawać do stron wiki w edytorze stron. W celach informacyjnych selektor tagów pokazuje liczbę istniejących stron wiki oznaczonych danym tagiem.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane