top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Grupy robocze i CRM

Pracując nad projektem najczęściej współdziałasz również z klientami. Oznacza to, że musisz zintegrować datę rekordów CRM z działaniami podjętymi w ramach projektu. Oprócz standardowej opcji tworzenia zadań wewnątrz rekordów CRM, możesz również łączyć rekordy CRM z Zadaniami grup roboczych lub Wydarzeniami kalendarza.

Zadania i CRM

Aby połączyć zadania grupy roboczej z konkretnym formularzem zadań rekordów CRM, w sekcji Zadania przejdź do opcji Więcej> CRM i wybierz leady, kontakty, firmy lub deale, które chcesz dodać. Możesz połączyć swoje zadanie z kilkoma rekordami CRM jednocześnie.

Gdy kilka zadań w tych samych projektach jest powiązanych z różnymi elementami CRM, możesz łatwo nawigować między nimi w widoku Lista zadań - wystarczy dodać kolumnę CRM do listy zadań w sekcji Ustawienia listy:

Kalendarz i CRM

Możesz również łączyć wydarzenia grup roboczych z rekordami CRM. Otwórz grupę roboczą, wybierz Kalendarz i kliknij Dodaj aby otworzyć nowy formularz wydarzenia (lub otworzyć istniejące wydarzenie do edycji). W nowym formularzu wydarzenia przejdź do obszaru Więcej> Wybierz elementy CRM i dodaj leady, kontakty, firmy lub deale. Możesz dodać kilka elementów jednocześnie.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane