top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zadania grupy roboczej

Zadania są dostępne dla wszystkich grup roboczych w Bitrix24, w tym ekstranetowych grup roboczych. Właściciel grupy może konfigurować zadania za pomocą ustawień grupy roboczej:

  • włączać/wyłączać modul Zadania dla grupy w sekcji Działania > Edytuj grupę roboczą > Właściwości.
  • konfigurować dostęp do zadań w sekcji Działania > Uprawnienia dostępu.

Tutaj możesz skonfigurować prawa dostępu do wyświetlania, tworzenia i edytowania zadania:

Możesz pracować z zadaniami wewnątrz grupy roboczej w taki sam sposób, jak pracujesz z zadaniami w sekcji Zadania Bitrix24. Każde zadanie utworzone w ramach określonej grupy roboczej zostanie automatycznie powiązane z tą grupą roboczą:

Możesz dodać użytkownika, który nie jest członkiem grupy, jako użytkownika odpowiedzialnego, uczestnika lub obserwatora, nawet gdy zadanie znajduje się w grupie roboczej.

W przypadku, gdy grupa robocza jest skonfigurowana jako prywatna i jest niewidoczna dla innych użytkowników, można dodać do zadania użytkowników, którzy nie są członkami grupy. Dodani użytkownicy nie uzyskają dostępu do grupy i będą widzieć jedynie zadanie.

Poza tym do zadania grupy roboczej możesz również dodawać odbiorców wiadomości e-mail.

Każda grupa ma własną sekcję Zadania z kilkoma opcjami widoku:

Każdy z tych typów widoku przedstawia zadania w ramach jednej grupy. Aby przefiltrować zadania grupy roboczej, trzeba użyć Filtrów i Wyszukiwania w zadaniach.

Często podczas pracy nad projektami może się przydać Śledzenie czasu zadań. W obszarze Raporty zadań można skonfigurować raport zadania dla określonej grupy roboczej.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane