top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Przenoszenie pracowników do ekstranetu

Pracowników można przenieść z intranetu do ekstranetu.

Na przykład pracownik zrezygnował z pracy, ale kontynuuje współpracę z firmą przy niektórych projektach. Najłatwiej będzie zorganizować taką pracę, przenosząc tego pracownika do ekstranetu.

Jak przenieść pracowników do ekstranetu?

  1. Najpierw musisz usunąć pracownika z portalu:
  2. Następnie zaproś go do grupy ekstranetowej z innym adresem e-mail:
  3. Usunięty pracownik musi zalogować się do portalu jako użytkownik zewnętrzny używając innego adresu e-mail:
Uwaga!

Możesz zaprosić użytkownika ekstranetu tylko do grupy ekstranetowej (projektu).

Jak zalogować się w ekstranecie za pomocą poprzedniego adresu e-mail?

Jeśli konieczne jest używanie poprzedniego adresu e-mail pracownika zewnętrznego, ten pracownik musi zalogować się do swojego konta Bitrix24.Network i zmienić adres mailowy. Następnie można wysłać zaproszenie na jego poprzedni adres e-mail.

Na przykład pracownik używał do logowania w Bitrix24 adresu test.poland.bitrix@gmail.com. Następnie pracownik został usunięty z Bitrix24, ale musi użyć tego samego adresu e-mail jako loginu do ekstranetu. W tym celu pracownik musi mieć inny aktywny tymczasowy adres e-mail, na przykład test.poland.bitrix10@gmail.com.

  1. Usunięty pracownik musi zalogować się do swojego Bitrix24 Network i zmienić adres mailowy (test.poland.bitrix@gmail.com na tymczsowy adres test.poland.bitrix10@gmail.com)
    Uwaga! Tymczasowy adres e-mail (drugi adres e-mail) musi być aktywny, ponieważ na ten adres e-mail będzie wysłane potwierdzenie zmiany adresu e-mail.
  2. Administrator Bitrix24 musi znaleźć profil usuniętego pracownika (Pracownicy > Pracownicy > filtr Zwolnieni> Profil pracownika) i edytować E-mail kontaktowy. W przeciwnym razie system nie będzie mógł wysłać wiadomości e-mail z zaproszeniem na adres e-mail już istniejący w Bitrix24.
  3. Teraz administrator Bitrix24 może wysłać zaproszenie do ekstranetu na poprzedni adres e-mail pracownika.

Jeśli zaproszenie do ekstranetu zostało już wysłane na inny adres e-mail usuniętego pracownika (na przykład ekstranet@jakismail.com ), a pracownik chce używać swojego poprzedniego adresu e-mail w celu logowania się do ekstranetu, potrzebny będzie jeszcze jeden tymczasowy adres e-mail (na przykład czasowy@jakismail.com).

Podobnie, adres e-mail profilu Bitrix24.Network pracownika trzeba zmienić (z test.poland.bitrix@gmail.com na czasowy@jakismail.com). Następnie użytkownik zewnętrzny musi zmienić adres e-mail w profilu Bitrix24.Network używanym w ekstranecie (z ekstranet@jakismail.com na test.poland.bitrix@gmail.com).

Nie zapomnij o zmianie danych E-mail kontaktowy w profilu Bitrix24 pracownika.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane