top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Działania z użytkownikami zewnętrznymi

1. Jak zaprosić użytkownika do extranetu?

Zaprosić użytkownika do extranetu można tylko za pomocą funkcjonalności grup roboczych (projektów).

Zaproś użytkowników bezpośrednio podczas tworzenia grupy (projektu):

Możesz także zaprosić użytkowników zewnętrznych w dowolnym momencie po utworzeniu grupy roboczej (projektu) w głównym menu grupy (projektu) wybierając Działania> Zaproś do grupy roboczej:

W obu przypadkach zostanie otwarty ten sam formularz:

Wypełnij wymagane pola i kliknij Wyślij zaproszenie. Użytkownik otrzyma zaproszenie do ekstranetu na podany adres e-mail.

Pamiętaj, że możesz zaprosić użytkownika zewnętrznego tylko do grupy zewnętrznej (projektu). Aby to zrobić, w ustawieniach grupy (projektu) wybierz opcję Dostępne w ekstranecie w sekcji Więcej:

Zaprosić użytkowników zewnętrznych możesz również za pomocą Tablicy Aktywności wybierając kartę Zaproś użytkowników> Zaproś poprzez e-mail> kliknij Zaproś zewnętrznego użytkownika do grupy> Wybierz odpowiednią grupę> wpisz e-mail użytkownika> kliknij Zaproś.

Uwaga
  • Zapraszać członków do grupy (projektu) może każdy uczestnik (jeśli włączone są odpowiednie ustawienia).
  • Gdy wybrane jest ustawienie, że tylko właściciele i moderatorzy mogą zapraszać użytkowników ekstranetu do grupy (projektu), zwykły uczestnik grupy też może zaprosić użytkownika zewnętrznego, ale użytkownik zewnętrzny nie zostanie uzwględniony w grupie, jednak będzie dopuszczony do portalu.
  • Jeśli zapraszający nie jest pracownikiem, pole wyboru użytkownika Pracownicy nie będzie dla niego dostępne.
  • Użytkownicy ekstranetu są dostępni dla dowolnego planu taryfowego, jednak są włączone do ogólnej liczby użytkowników biznesowych, których liczba zależy od planu taryfowego Bitrix24.

2. Jak przenieść użytkownika ekstranetu do intranetu?

Aby przenieść użytkownika zewnętrznego do intranetu, musisz przejść do profilu użytkownika i wybrać pozycję Przenieś do intranetu w menu Extranet.

3. Jak przenieść wewnętrznego pracownika firmy do ekstranetu?

Obecnie nie ma możliwości przeniesienia użytkownika intranetu do ekstranetu. Ale możesz zwolnić użytkownika intranetu z portalu i zaprosić go już jako użytkownika ekstranetu z innym adresem e-mail.

Czytaj więcej w tym artykule.

4. Potrzebuję do autoryzacji starego adresu e-mail, co muszę zrobić w takim przypadku?

W takim przypadku użytkownik musi przejść do swojej strony Bitrix24 Network i zmienić adres mailowy. Następnie można zaprosić użytkownika ponownie używając starego e-mailu.

Więcej informacji na temat zmiany adresu e-mail w celu wejścia do portalu można znaleźć w artykule: Przenoszenie pracowników do ekstranetu (część druga - „Jak zalogować się w ekstranecie za pomocą starego adresu e-mail?”).


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane