top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Kalendarz ekstranetowej grupy roboczej

Użytkownicy ekstranetu nie mają osobistego kalendarza, ale mogą korzystać z kalendarza ekstranetowej grupy roboczej.

Jeśli pracownik (użytkownik intranetu) utworzy nowe wydarzenie, może zaprosić użytkowników zewnętrznych ze swojego osobistego kalendarza lub z kalendarza ekstranetowej grupy roboczej.

Użytkownicy ekstranetu mogą tworzyć wydarzenia tylko w kalendarzu ekstranetowej grupy roboczej i mogą zapraszać tylko członków tej grupy roboczej.

Funkcje kalendarza ekstranetowej grupy roboczej:
  • Możesz zaprosić na wydarzenie tylko całą grupę ekstranetową.
  • Nie możesz zapraszać użytkowników ekstranetu indywidualnie.
  • Twórca wydarzenia może zapraszać tylko te ekstranetowe grupy robocze, których jest członkiem.
  • Użytkownik ekstranetu nie może zaprosić pracownika (użytkownika intranetowego) na wydarzenie. Aby zaprosić pracownika (użytkownika intranetu), pracownik ten musi być członkiem ekstranetowej grupy roboczej.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane