top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Animacja bloków Bitrix24.Sites

W Bitrix24.Sites możesz używać animacji.

Animacja bloków strony internetowej

Otwórz opcję Projekt i wybierz element bloku, który chcesz animować. Następnie wybierz typ animacji w sekcji Animacja rozjaśniania obrazu. Pamiętaj, że skonfigurować animację dla różnych elementów można w zależności od typu bloku.

Domyślnie wszystkie bloki są animowane.

Polecane artykuły
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane