top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Widżet strony: ustawienia zaawansowane

Jeśli masz już podłączony do swojej witryny widżet i chcesz zidentyfikować klientów z czatu Bitrix24 na żywo, możesz skorzystać z rozwiązań wymienionych w tym artykule.

Na przykład masz sklep online Bitrix24 i witrynę Bitrix24. Klient kupił coś w Twoim sklepie online i teraz odwiedza Twoją stronę internetową po raz pierwszy.

Dla klientów niezalogowanych w żadnym z Twoich serwisów, możesz wykorzystać specjalny formularz internetowy CRM.

Dla klientów zalogowanych w dowolnym z Twoich serwisów, mamy inne rozwiązanie, dzięki któremu Twoi klienci nie będą musieli ponownie wypełniać formularza kontaktowego.

Jak to działa?

Do strony, z którą połączony jest widżet, możesz dodać specjalny kod JavaScript.

Generalnie, kod ten wygląda w ten sposób:

<script type="text/javascript"> 
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    // 1. Setting external user authentication
    ...
    
    // 2. Setting custom data
    ...
    
    // 3. Event handling
    ...
    
  });
</script>

Praca z widżetem witryny:

 • widget.open() - otwórz widżet;
 • widget.close() - zamknij widżet;
 • widget.subscribe() - subskrypcja wydarzenia;
 • widget.setUserRegisterData() - ustaw zewnętrzne uwierzytelnianie użytkownika;
 • widget.setCustomData() - ustaw dane niestandardowe;

1. Ustawianie zewnętrznego uwierzytelniania użytkownika

<script type="text/javascript"> 
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    // Settings external user authentication
    widget.setUserRegisterData({
      'hash': '12b42ebcec7e3c26a313272c26efddbd',
      'name': 'John',
      'lastName': 'Smith',
      'avatar': 'http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg',
      'email': 'john@smith.com',
      'www': 'https://bitrix24.com',
      'gender': 'M',
      'position': 'Loyal Customer'
    });
    
  });
</script>
Uwaga:
hash to specjalne pole, które „zastępuje” uwierzytelnianie. Kod ten musi być w formacie MD5 i musi być unikalny w ramach danego systemu Bitrix24. Na przykład: md5(USER_ID+_website_address_ + _secret_code_)

2. Ustawianie danych niestandardowych

Dane niestandardowe możesz ustawić za pomocą specjalnych bloków:

<script type="text/javascript"> 
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    // Setting custom data (get published at the beginning of a new conversation, extended format)
    widget.setCustomData([
      {"USER": {
        "NAME" : "John Smith",
        "AVATAR" : "http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg",
      }},
      {"GRID": [
        {
          "NAME" : "E-mail",
          "VALUE" : "john@smith.com",
          "DISPLAY" : "LINE",
        },
        {
          "NAME" : "Customer ID",
          "VALUE" : "12234",
          "COLOR" : "#ff0000",
          "DISPLAY" : "LINE"
        },
        {
          "NAME": "Website",
          "VALUE": location.hostname,
          "DISPLAY": "LINE"
        },
        {
          "NAME": "Page",
          "VALUE": "[url="+location.href+"]"+(document.title || location.href)+"[/url]",
          "DISPLAY": "LINE"
        },
      ]}
    ]);
    
  });
</script>

Aby opublikować dane w formacie tekstowym, możesz użyć uproszczonej konstrukcji. W tekście możesz korzystać z tagów HTML: BR, B, U, I, S, URL.

<script type="text/javascript"> 
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    widget.setCustomData("[b]John Smith[/b] (john@smith.com)");
  
  });
</script>
Dowiedz się więcej na temat bloków i jak je wykorzystywać: Kurs dotyczący Platformy botów Bitrix24.

3. Obsługa zdarzeń

<script type="text/javascript"> 
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    // Event handling	
    widget.subscribe({
      type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.EVENT_SUBSCRIPTION_TYPE,
      callback: function(data) {
      // any command
      ...
      }
    });
    
  });
</script>
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded - zdarzenie "załadowano informację o Otwartym kanale".

 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.widgetOpen - zdarzenie "otwarto widżet".

 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.widgetClose - zdarzenie "zamknięto widżet".

 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.sessionStart - zdarzenie "rozpoczęto rozmowę".
  Przykład rezultatu:
  {sessionId: 123}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.sessionOperatorChange - zdarzenie "zmieniono konsultanta".
  Przykład rezultatu:
  {operator: {name: '',firstName: '',lastName: '',workPosition: '',avatar: '',online: false}}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.sessionFinish - zdarzenie "zakończono rozmowę".
  Przykład rezultatu:
  {sessionId: 123}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.operatorMessage - zdarzenie "konsultant wysłał wiadomość".
  Przykład rezultatu:
  {id:"44609041",chatId:711773,senderId:1246,recipientId:"chat711773",date:"2018-11-22T20:17:57.000Z",text:"cześć!"}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userForm - zdarzenie "klient wypełnił formularz internetowy".
  Przykład rezultatu:
  {form: "witaj", fields: {name: "", phone: "", email: ""}} // welcome|offline|history
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userMessage - zdarzenie "wysłano wiadomość do użytkownika".
  Przykład rezultatu:
  {id: 123, text:"cześć!"}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userVote - zdarzenie "klient ocenił rozmowę".
  Przykład rezultatu:
  {vote: "like"} // like|dislike
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.every - w tym zdarzeniu można określić jednocześnie rezultaty wszystkich zdarzeń.
  Typ zdarzenia every jest nieco inny:
  <script type="text/javascript"> 
  window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    widget.subscribe({
      type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.every,
      callback: function(event) {
        if (event.type == BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded)
        {
          widget.open();
        }
      }
    });
    
  });
  </script>
  Przykład rezultatu:
  {type: "userVote", data: {vote: "like"}}

  type pokazuje typ zdarzenia, data вАУ dane zdarzenia (przykłady tych danych podano powyżej).


W zależności od potrzeb ostateczny kod JavaScript może składać się z 3 części.

Na przykład:

<script type="text/javascript">

window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
  var widget = event.detail.widget;
  
  // Ustawianie zewnętrznego uwierzytelniania użytkownika
  widget.setUserRegisterData({
    'hash': '12b42ebcec7e3c26a313272c26efddbd',
    'name': 'John',
    'lastName': 'Smith',
    'avatar': 'http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg',
    'email': 'john@smith.com',
    'www': 'https://bitrix24.com',
    'gender': 'M',
    'position': 'Loyal Customer'
  });	

  // Ustawianie danych niestandardowych (publikowane na początku nowej rozmowy, format rozszerzony)
  widget.setCustomData([
    {"USER": {
      "NAZWA" : "John Smith",
      "AWATAR" : "http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg",
    }},
    {"GRID": [
      {
        "NAZWA" : "E-mail",
        "WARTOŚĆ" : "john@smith.com",
        "WYŚWIETL": "LINIA"
      },
      {
        "NAZWA" : "ID klienta",
        "WARTOŚĆ" : "12234",
        "KOLOR" : "#ff0000",
        "WYŚWIETL": "LINIA"
      },
      {
        "NAZWA": "Strona internetowa",
        "WARTOŚĆ": location.hostname,
        "WYŚWIETL": "LINIA"
      },
      {
        "NAZWA": "Strona",
        "WARTOŚĆ": "[url="+location.href+"]"+(document.title || location.href)+"[/url]",
        "WYŚWIETL": "LINIA"
      },
    ]}
  ]);
    
  widget.subscribe({
    type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.every,
    callback: function(event) {
      if (event.type == BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded)
      {
        widget.open();
      }
    }
  });	
  
});
</script>

4. Dostosuj frazy używane w widżecie na stronę

Możesz dostosowywać frazy używane w widżecie na stronę Bitrix24.

Aby to zrobić, wykorzystaj kod JavaScript:

<script>
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
  {
    var widget = event.detail.widget;
  
    widget.subscribe({
      type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded,
      callback: function() 
      {
        widget.addLocalize({VARIABLE: 'New Text'});				
      }
    });
    
  });
</script>
Dowiedz się więcej w artykule - Dostosuj frazy używane w widżecie witryny.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane