Bitrix24Care

Więcej o wyzwalaczach: Otwarto dokument

Wyzwalacz Otwarto dokument pomoże zautomatyzować pracę z fakturami i ofertami. Uruchomi się, gdy klient otworzy publiczny link do dokumentu.


Jak możesz użyć wyzwalacza?

W kanbanie możesz utworzyć etap pośredni między przesłaniem faktury a jej wyświetleniem przez klienta. Na tym etapie ustaw wyzwalacz Otwarto dokument i dodaj regułę Dla pracownika> Powiadomienie. Odpowiedzialny pracownik otrzyma powiadomienie, gdy klient otworzy dokument.


Gdzie znaleźć publiczny link do dokumentu?

  • Pierwszy sposób. Link publiczny można uzyskać podczas tworzenia dokumentu. Aby to zrobić, włącz odpowiednią opcję i skopiuj dokument. Następnie możesz wysłać link do klienta e-mailem lub SMS-em.
  • Czytaj więcej: Dokumenty w systemie CRM.

  • Drugi sposób. Za pomocą reguły Utwórz dokument CRM. Reguła ma opcję Utwórz link publiczny, jeśli ją włączysz, publiczny link do dokumentu może zostać użyty w regule Wyślij e-mail/SMS.
  • Czytaj więcej: Więcej o regułach automatyzacji: Utwórz dokument CRM.

    Następnie w regule Wyślij e-mail/SMS dodaj wartość pola Publiczny link do dokumentu, napisz towarzyszący tekst i wyślij e-mail do klienta. Gdy klient kliknie link w e-mailu, wyzwalacz Otwarto dokument zadziała.


To pomogło
Dzięki :)
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Nadal mam pytania