Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Reguły w CRM: Informacje o kliencie

Za pomocą reguł możesz zautomatyzować różne scenariusze pracy z klientami: wysłać SMS z potwierdzeniem zamówienia, e-mail z ofertą handlową, umówić się na rozmowę lub spotkanie z klientem.
Reguły automatyzacji w CRM

Aby skonfigurować reguły, przejdź do sekcji CRM, wybierz potrzebny element i otwórz sekcję Reguły automatyzacji.
Interfejs dodawania reguł i wyzwalaczy

Reguły podzielone są na grupy w zależności od działań, jakie wykonują. W tym artykule opowiemy o grupie reguł Informacje o kliencie:


Modyfikuj kontakt

Reguła zmienia informacje w polach kontaktu, który jest powiązany z elementem CRM. Na przykład zmienia osobę odpowiedzialną za kontakt, jeśli zmienia się osoba odpowiedzialna za deal.

Jeśli deal ma kilka kontaktów, reguła zmieni wartości pól tylko pierwszego kontaktu na liście.

Przykład. Jeśli kwota deala przekracza 10000 PLN, za deal i związany z nim kontakt powinien odpowiadać główny menedżer.

Aby utworzyć scenariusz automatycznej zmiany osoby odpowiedzialnej zarówno za deal, jak i kontakt, na etapie Nowy deal dodaj dwie reguły:

  • Zmień osobę odpowiedzialną: reguła wybierze głównego menedżera jako odpowiedzialnego za deal z kwotą ponad 10000 PLN.
  • Modyfikuj kontakt: reguła zmieni osobę odpowiedzialną za kontakt powiązany z tym dealem.

Ustawienia reguły Zmień osobę odpowiedzialną. Ustaw warunek i wybierz nową osobę odpowiedzialną.
Reguła automatyzacji: Zmień osobę odpowiedzialną

Ustawienia reguły Modyfikuj kontakt. Reguła zadziała po regule Zmień osobę odpowiedzialną i pod warunkiem że kwota deala wyniesie ponad 10000 PLN.

Wybierz pole. Określ, które pole ma zostać zmienione i wprowadź nową wartość. Domyślnie wybrane jest pole Nazwa. Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy klienta, usuń to pole i wybierz to, które potrzebujesz. Możesz wybrać wiele pól.

Nie nadpisuj, ale dołącz do pól wielokrotnych. Jeśli reguła zmieni wartość pola wielokrotnego, wybierz, co zrobić z poprzednią wartością.

  • Tak: reguła doda nową wartość do poprzednich,
  • Nie: reguła zastąpi poprzednie wartości nowymi,
  • Nie zainstalowano: wybierz tę opcję, jeśli pole nie jest wielokrotne.

Zmień w imieniu. Reguła zmieni wartość pola w imieniu tego pracownika.

Teraz, jeśli deal ma kwotę ponad 10000 PLN, osoba odpowiedzialna za element zostanie automatycznie zmieniona. Zmiany zostaną odzwierciedlone w sekcji Historia w formularzu deala.


Modyfikuj firmę

Reguła zmienia informacje w polach firmy, która jest powiązana z elementem CRM. Na przykład zmienia osobę odpowiedzialną lub typ firmy powiązanej z dealem.

Utwórz regułę na etapie Nowy deal. Jeśli kwota deala przekroczy 10000 PLN, reguła zmieni typ firmy na Klient VIP.

Wybierz pole. Określ, które pole chcesz zmienić i wprowadź nową wartość. Domyślnie zaznaczone jest pole Nazwa firmy. Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy, usuń to pole i wybierz to, które potrzebujesz. Możesz wybrać wiele pól.

Nie nadpisuj, ale dołącz do pól wielokrotnych. Jeśli reguła zmieni wartość pola wielokrotnego, wybierz, co zrobić z poprzednią wartością.

  • Tak: reguła doda nową wartość do poprzednich,
  • Nie: reguła zastąpi poprzednie wartości nowymi,
  • Nie zainstalowano: wybierz tę opcję, jeśli pole nie jest wielokrotne.

Zmień w imieniu. Reguła zmieni wartość pola w imieniu tego pracownika.

Teraz, jeśli deal ma kwotę ponad 10000 PLN, reguła zmieni typ firmy na Klient VIP. Zmiany zostaną odzwierciedlone w sekcji Historia w formularzu deala.


Dodaj klienta do wyjątków

Gdy element CRM osiągnie określony etap, reguła doda telefon i e-mail klienta do listy wyjątków.
Lista wyjątków

Gdy reguła doda klienta do listy wyjątków, deal i kontakt zostaną usunięte. Jeśli kontakt ma inne aktywne deale, kontakt pozostanie.

Utwórz regułę dla deali na etapie Spam. Gdy deal osiągnie ten etap, reguła doda klienta do listy wyjątków. Następnie kontakt zostanie usunięty.

Ta reguła nie ma dodatkowych ustawień oprócz warunków.

Teraz, jeśli deal osiągnie etap Spam, reguła doda klienta do listy wyjątków. Lista wyjątków znajduje się w sekcji CRM > Ustawienia > Ustawienia CRM > Inne > Wyjątki.

W Historii CRM pojawi się informacja, że deal i kontakt zostały usunięte.
Historia CRM


Polecane artykuły:

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo