Bitrix24Care

Możliwości Faktur

Nowe faktury oparte są na inteligentnych skryptach. Oznacza to, że masz więcej możliwości dostosowywania i automatyzacji.

Czytaj więcej:


Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Formularz faktury

Teraz formularz jest podobny do formularzy deali i innych elementów CRM. Zawiera oś czasu, reguły automatyzacji, workflow oraz możliwość odbierania płatności.

Czytaj więcej: Formularze elementów CRM.

Automatyzacja

W fakturach pojawiły się reguły automatyzacji, wyzwalacze i workflow. Możesz zautomatyzować przenoszenie faktur między etapami, generowanie i wysyłanie dokumentów do klientów.

Czytaj więcej: Reguły automatyzacji i wyzwalacze CRM.


Praca z produktami

Teraz faktury obsługują pracę z właściwościami produktów i ofertami handlowymi. Nowy produkt można utworzyć bezpośrednio w formularzu faktury.

Czytaj więcej:


Praca z dokumentami

Nowe faktury obsługują pracę tylko z dokumentami. Wszystkie szablony z innych elementów będą działać, ale w tym celu muszą być połączone z fakturami.

Czytaj więcej: Szablony dokumentów.

Jak powiązać szablony z fakturami

Przejdź do ustawień szablonu dokumentu, w polu Powiąż z sekcjami CRM wybierz Faktura. Zapisz zmiany. Następnie w sekcji Dokumenty pojawią się szablony dokumentów.


Systemy płatności

Teraz wszystkie systemy płatności, które są podłączone w Centrum Sprzedaży, działają w fakturach. Płatność może być akceptowana w taki sam sposób jak w dealach.

Czytaj więcej: CRM.Płatności i dostawa.


Teraz możesz pracować z fakturami w aplikacji mobilnej Bitrix24.


Utwórz fakturę

Przejdź do CRM i otwórz sekcję Faktury.

Dotknij + w prawym dolnym rogu i wybierz Faktura.

Wypełnij formularz faktury i wybierz odbiorcę.


Dodaj produkty

Otwórz sekcję Produkty w górnym menu formularza faktury. Następnie dotknij + w prawym dolnym rogu. Wybierz lub utwórz produkt, aby dodać go do faktury.


Wygeneruj dokument

Faktury obsługują generowanie dokumentów w aplikacji mobilnej. Dodaj nowy dokument lub użyj szablonu.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo
Powiązane artykuły
Widok Terminy w fakturach i ofertach Opcje płatności online Faktury Faktury cykliczne Nowe faktury w CRM Pola standardowe w CRM Szablony faktur i ofert Nowe i stare faktury w CRM Obserwatorzy w CRM Pola niestandardowe w fakturach i inteligentnych procesach SPA