top_pl

Bitrix24Care

Konwertuj leady (generuj nowe elementy CRM)

Możesz łatwo przekonwertować kontakty do Bitrix24 CRM na kontakty, firmy lub deale (lub na wiele podmiotów jednocześnie), zachowując konwersje zarówno domyślnych, jak i niestandardowych wartości pól i działań.

Jak przekonwertować lead?

Istnieją 3 sposoby konwersji leadu:

  • Z listy leadów za pomocą opcji Generuj w menu działań.
  • Z listy leadów - przez zmianę statusu. Kliknij niebieski pasek statusu, aby przekonwertować lead.
  • W formularzu leadu:

Kroki konwersji:

  1. Kliknij Generuj.
  2. Wybierz wynik konwersji leadu: kontakt, firma, deal, lub kombinacja tych elementów.
  3. To wszystko. System wykona konwersję automatycznie.

Jeśli leady mają pola niestandardowe

Jeśli lead ma pole niestandardowe, którego nie ma wybrany typ elementu CRM (np. lead ma niestandardowe pole „zainteresowania”, ale formularz kontaktu go nie ma) - podczas konwersji otrzymasz następujący komunikat:

Komunikat pokaże niestandardowe pola, które zostaną dodane do nowego elementu CRM. System utworzy nowe pola niestandardowe dla tego typu elementu CRM (np. niestandardowe pola leadu zostaną dodane do formularza kontaktu). Podczas następnej konwersji już nie zobaczysz tego komunikatu.

Wymagane pola

Jeśli w formularzu brakuje danych, aby wypełnić pola wymagane w nowym elemencie (np. twój klient nie ma wypełnionych pól „nazwisko” i „imię” - które wymagane są w formularzu kontaktowym) - musisz wypełnić je w nowym formularzu CRM które otworzy się automatycznie.

Dodaj wymagane wartości i kontynuuj.

Wybierz deal

Jeśli masz wiele skonfigurowanych lejków sprzedażowych dla deali, system poprosi Cię o wybranie lejka, na który zostanie przekonwertowany lead.

Konwersja działań

Działania leadu zostaną również przekonwertowane na nowy element CRM. Znajdziesz je na stronie szczegółów nowego elementu.

Przekonwertowany lead

Uwaga: możesz usunąć przekonwertowany lead, ale w tym przypadku nie będą dostępne działania przekonwertowane na nowy element CRM.

Możesz utworzyć kilka elementów z tego samego przekonwertowanego leadu (nie zostanie on zablokowany po pierwszej konwersji).

Wszystkie nowe elementy CRM wygenerowane z leadu można znaleźć w odpowiednich sekcjach na stronie szczegółów leadu: kontakty, firmy, deale.

Kontrola duplikatów

W Bitrix24 dostępna jest opcja kontroli duplikatów, która automatycznie szuka i łączy duplikaty elementów CRM.

Czytaj więcej: Kontrola duplikatów

Wyszukaj duplikatów według pola - i wybierz, czy chcesz połączyć lub pominąć duplikaty.

Aby łączyć duplikaty, potrzebujesz uprawnień dostępu do modyfikowania i usuwania elementów. Kontrola duplikatów nie będzie dostępna, jeśli nie masz uprawnień do aktualizacji i usuwania elementów CRM.

To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz