top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Użytkownicy zewnętrzni w grupach roboczych (Ekstranet)

Obejrzyj poniższy film, aby zorientować się, w jaki sposób użytkownicy zewnętrzni mogą współpracować z twoimi pracownikami w Bitrix24:
Intranet Bitrix24 - to prywatna sieć, która jest dostępna tylko dla personelu firmy. Ekstranet - użytkownicy zewnętrzni zaproszeni do twojego intranetu Bitrix24 z ograniczonym dostępem do twojego konta.

Użytkownik intranetu w porównaniu do użytkownika ekstranetu

Użytkownicy intranetu i ekstranetu mają różne poziomy dostępu do twojego konta Bitrix24. Po przyjęciu zaproszenia do Intranetu Bitrix24 (wysłanego z grupy roboczej ekstranetu) użytkownik zewnętrzny zobaczy następujące:

Użytkownicy ekstranetu są zapraszani do określonej ekstranetowej grupy roboczej i mają dostęp do następujących narzędzi grupy: Wiadomości, Dysk, Zadania, Kalendarz, Czat itd.

Poza ekstranetową grupą roboczą użytkownicy ekstranetu mają również dostęp do kontaktów pracowników z listy członków grupy ekstranetowej:

W komunikatorze wyświetlani będą członkowie ekstranetowej grupy roboczej i czat ekstranetowej grupy roboczej. To znaczy, że użytkownik zewnętrzny będzie mógł tworzyć czaty osoba-do-osoby, prywatne czaty grupowe z członkami grupy ekstranetowej lub korzystać z czatu grupy roboczej.

Zobacz poniższą tabelę porównawczą użytkowników intranetu i ekstranetu:

Intranet

Extranet

Może oglądać profile użytkowników Może oglądać profile użytkowników
Ma dostęp do Tablicy Aktywności Ma dostęp do Tablicy Aktywności
Zadania są dostępne Zadania są dostępne
Kalendarz jet dostępny Niedostępne
Ma dostęp do dysku firmowego Niedostępne
E-mail jest dostępny Niedostępne
Wiadomości są dostępne Wiadomości są dostępne (Może pisać tylko do osób z listy kontaktów w sekcjach Pracownicy/Kontakty oraz pisać wiadomości w grupie)
Przepływy pracy Niedostępne
Zdjęcia są dostępne Zdjęcia są dostępne
CRM Niedostępne
Grupy Niedostępne
Grupy zewnętrzne Grupy zewnętrzne (widzi całą zawartość grupy, jeśli ustawienia nie określają inaczej)
Pracownicy Pracownicy (widzi pracowników należących do tej samej grupy roboczej)
Współużytkowany dysk Niedostępne
Struktura firmy Niedostępne
Czas pracy Niedostępne

Listy

Niedostępne (użytkownik ekstranetu może korzystać z funkcji listy tylko w obrębie grupy)
Raporty pracy Niedostępne
Spotkania i Odprawy Niedostępne
Ustawienia powiadomień są dostępne Ustawienia powiadomień są dostępne
Szybkie wiadomości / Połączenia / Połączenia wideo Szybkie wiadomości / Połączenia / Połączenia wideo
Telefonia Niedostępne
Bitrix24 Network jest dostępny Bitrix24 Network jest dostępny
Aplikacja mobilna jest dostępna Aplikacja mobilna jest dostępna
Aplikacja desktopowa jest dostępna Aplikacja desktopowa jest dostępna

Jak zaprosić użytkownika zewnętrznego do grupy roboczej Bitrix24

Użytkowników zewnętrznych można zapraszać do grup roboczych Bitrix24 tylko w ramach ekstranetowych grup roboczych. Przejdź do obszaru Grupy robocze > Utwórz> Zewnętrzna grupa robocza lub włącz opcję Dostępne w ekstranecie w ustawieniach grupy roboczej:

Aby dodać pracowników, użyj sekcji Zaproś pracowników . Aby dodać zewnętrznych użytkowników do grupy roboczej, użyj polecenia Zaproś użytkowników zewnętrznych:

Ekstranetowe grupy robocze oznaczone są kolorem pomarańczowym, dzięki czemu od razu widać, w których grupach są użytkownicy zewnętrzni. Można także dodać nowych użytkowników zewnętrznych do istniejącej ekstranetowej grupy roboczej za pomocą karty Działania > Zaproś do grupy roboczej.

Wyświetlanie wszystkich ekstranetowych grup roboczych

Tylko użytkownicy Bitrix24 z uprawnieniami administratora mogą zobaczyć pełną listę ekstranetowych grup roboczych. Przejdź do obszaru Mój profil i włącz Tryb administratora (w przeciwnym razie zobaczysz tylko te ekstranetowe grupy robocze, w których jesteś na liście członków). W trybie administratora otwórz sekcję Grupy robocze > Ekstranet.

Przenoszenie użytkownika z ekstranetu do intranetu

Należy pamiętać, że użytkownik Bitrix24 z prawami administracyjnymi może przenosić użytkowników z ekstranetu do intranetu. Aby przenieść użytkownika Bitrix24 z ekstranetu do intranetu, otwórz profil użytkownika ekstranetu > wybierz Działania> Przenieś do intranetu.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane