top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Lejki sprzedażowe w Bitrix24 CRM

Często w ramach jednej firmy istnieje kilka linii biznesowych. Na przykład firma produkuje i dostarcza meble.

W Bitrix24 możesz utworzyć lejek sprzedażowy dla każdej linii biznesowej. Na przykład możesz utworzyć oddzielny lejek dla produkcji mebli i oddzielny lejek dla dostawy mebli. Każdy lejek będzie miał swoje własne etapy, zestawy pól, uprawnienia dostępu i tunele sprzedażowe.

Jak to działa?

Uwaga! W zależności od planu taryfowego możesz utworzyć różną liczbę lejków sprzedażowych:

  • Free i Project+ - 1
  • Start + - 2
  • CRM + i Standard - 10
  • Professional - bez ograniczeń

Aby utworzyć nowy lejek, kliknij Deal> Ogólnie> Lejki sprzedażowe i tunele.

Następnie kliknij Dodaj lejek sprzedażowy.

Czytaj więcej o tunelach sprzedażowych.

Możesz dodać lejek w sekcji CRM> Ustawienia> Podstawowe> Lejki.

Dodać lejek sprzedażowy może administrator lub użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami dostępu.

Kliknij Dodaj lejek i podaj go nazwę. Następnie kliknij menu lejka i wybierz Edytuj etapy.

Przejdź do sekcji Etapy deala. Tutaj możesz utworzyć dowolną liczbę etapów, wyznaczyć je kolor i nazwy.

Jak wybrać lejek dla deali?

Domyślnie w sekcji CRM> Deale przedstawione są wszystkie lejki deali. Aby wybrać konkretny lejek, kliknij Ogólnie i wybierz lejek z listy.

Aby dodać deal, kliknij Dodawanie lub przycisk +.

Uprawnienia dostępu do lejków

Każdy lejek ma swoje uprawnienia dostępu w sekcji CRM> Ustawienia> Prawa dostępu> Role.

Tutaj możesz określić uprawnienia dostępu do: odczytu, dodawania, aktualizacji, usunięcia, eksportu, importu, automatyzacji.

Czytaj więcej na temat uprawnień dostępu w CRM.

Raporty lejków sprzedażowych

Aby przeanalizować skuteczność określonego lejka sprzedażowego, przejdź do Analityki CRM> Moje raporty> Deale.

Aby zmienić lejek, kliknij Koło zębate> Ustawienia i wybierz lejek z listy. Tutaj również możesz zmienić okres raportowania.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane