Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Moje aktywności

W Bitrix24 CRM aktywności to zadania związane z klientami: rozmowy telefoniczne, zawieranie umów, spotkania i zatwierdzanie dokumentów.

Zaplanowane i ukończone aktywności możesz przeglądać w sekcji:

 1. CRM
 2. Więcej
 3. Moje aktywności

Tworzenie aktywności. Możesz utworzyć aktywność uniwersalnąAktywność uniwersalna to formularz służący do zapisywania wszystkich zadań związanych z klientem. bezpośrednio w elemencie CRM lub w widokach Lista lub Kanban.
Aktywności uniwersalne

W sekcji Moje aktywności możesz utworzyć:

 • Zadanie
 • E-mail
 • Listę połączeń
 • Odwiedziny

Konfigurowanie widoku listy. Aby dostosować pola w widoku listy,

 1. Otwórz ustawienia (⚙️).
 2. Wybierz potrzebne pola i kliknij Dodaj.
Aby uniknąć otwierania każdej aktywności w celu wyświetlania szczegółów, dodaj do listy pole Opis.

Filtrowanie aktywności. W sekcji Moje aktywności dostępnych jest kilka standardowych filtrów. Na przykład filtr Moje bieżące aktywności pomaga przełożonym znaleźć wszystkie oczekujące aktywności podwładnych. Jeśli standardowe filtry nie odpowiadają Twoim potrzebom, możesz utworzyć filtry niestandardowe.

Działania grupowe. Możesz szybko edytować wiele aktywności jednocześnie, korzystając z działań grupowych. Zaznacz aktywności na liście i wybierz działanie:

 • Usuń
 • Edytuj
 • Przypisz osobę odpowiedzialną
 • Oznacz jako ukończone
 • Oznacz jako nieukończone

Limity aktywności. Liczba zaplanowanych aktywności ma pewne ograniczenia w zależności od planu taryfowego:

 • 50 000 dla wszystkich planów
 • 100 000 w przypadku planu Enterprise

W przypadku przekroczenia limitu liczniki zostaną zablokowane. Aby dalej korzystać z tego narzędzia, zakończ lub usuń niepotrzebne aktywności.

Możesz zakończyć lub usunąć wiele aktywności jednocześnie, korzystając z działań grupowych.

Aby usunąć niepotrzebne już aktywności, użyj opcji Oczyszczanie CRM w sekcji:

 1. CRM
 2. Ustawienia
 3. Ustawienia CRM
 4. Inne
 5. Wykorzystanie Dysku
  Wykorzystanie dysku w CRM

In brief

 • W Bitrix24 CRM aktywności to zadania związane z klientami: rozmowy telefoniczne, zawieranie umów, spotkania i zatwierdzanie dokumentów.
 • Uzyskaj dostęp do zaplanowanych i zakończonych aktywności w sekcji CRM > Więcej > Moje aktywności.
 • Użyj standardowych filtrów lub utwórz własne, aby zarządzać aktywnościami.
 • Liczba zaplanowanych aktywności ma pewne ograniczenia w zależności od planu taryfowego: 50 000 dla wszystkich planów i 100 000 w przypadku planu Enterprise.
 • W przypadku przekroczenia limitu liczniki zostaną zablokowane. Aby dalej korzystać z tego narzędzia, zakończ lub usuń niepotrzebne aktywności.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo